ရန္ကုန္တြင္ လယ္စိုက္ပ်ိဳးေနသည့္ ဧက ၁၂ သိန္းခန္႕ကို အျခားသီးႏွံ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးရန္ ညွိႏိႈ္င္းေန

ရန္ကုန္တြင္ လယ္စိုက္ပ်ိဳးေနသည့္ ဧက ၁၂ သိန္းခန္႕ကို အျခားသီးႏွံ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညွိႏိႈင္းေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ က ယင္းသို႔ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လယ္ယာက႑ကို SME တြင္ ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ စဥ္းစားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ဧက ၁၂ သိန္းေလာက္ကို အျခားသီးႏွံ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးမႈ အေျခအေနဟာ သိပ္ၿပီးေတာ့ အေျပာင္းအလဲ ႀကီးႀကီးမားမား မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယူဆပါတယ္။ အေျပာင္းအလဲ တစ္ရပ္ဆိုတာ ဘာလဲ၊ စပါးစိုက္ကို စိုက္ရမယ့္ အေျခအေနေၾကာင့္ ဒီ ၁၂ သိန္းေလာက္ ေျပာင္းလဲ စိုက္ျခင္းဟာ သိပ္လႈပ္ခတ္မသြားႏိုင္ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနနဲ႔ ယူဆပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီ ၁၂ သိန္းကို အျခားသင့္ေတာ္ၿပီး ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ့္ သီးႏွံေတြ ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ဒါကို တင္ျပထားပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာသည္။

ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒႏွစ္ခုတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနရွိေၾကာင္း ေတာင္သူလယ္သမား အက်ိဳးစီးပြား ကာကြယ္ေရး ဥပေဒတြင္ လယ္စိုက္ရမည္ဟု ေရးသားထားျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း လယ္ယာေျမ ဥပေဒတြင္ လယ္ပဲစိုက္ရမည္ဟု ေရးသားထားသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနသည္။
ယင္းအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒဆိုင္ရာ အခက္အခဲျဖစ္မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ႕ႏိုင္ရန္အတြက္ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္းလည္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News

Vote: 
No votes yet

Add new comment