ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား နယ္ေျမ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္း၍ ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ ေျပာင္းေရႊ႕

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ARSA အစြန္းေရာက္ ဘဂၤလီ အၾကမ္းဖက္ သမားမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိမ္းေရွာင္ေနရသည့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား အနက္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ရိွ နယ္ေျမခံတပ္ရင္း၌ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္လ်က္ရိွသည့္ ေဒသခံ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတခ်ဳိ႕ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က ၄င္းတုိ႔ေနရပ္သုိ႔ ျပန္လည္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၾကေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
လုံၿခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၏ နယ္ေျမလုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္ေျမစိုးမိုးေရး လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းမႈ ရိွလာသည့္အတြက္ ယင္းသုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆုိပါ ေနရပ္သုိ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ၾကသည့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူတို႔အား လံုၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက အနီးကပ္ လမ္းေၾကာင္းလံုၿခဳံေရး လုိက္ပါေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကၿပီး ထပ္မံေျပာင္းေရႊ႕ၾကမည့္ တုိင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားကုိလည္း ၄င္းတုိ႔ေနရပ္အသီးသီးသုိ႔ ျပန္လည္ေျပာင္း ေရႊ႕ႏုိင္ေရး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။
 
Ref : တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment