ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တီဘီေရာဂါေၾကာင့္ ေန႕စဥ္ လူ ၆၀ေက်ာ္ အသက္ဆုံးရႈံး ေန

တီဘီေရာဂါသည္ ကုသ၍ ရသည့္ ေရာဂါျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေန႕စဥ္ လူ ၆၀ ေက်ာ္ အသက္ ဆုံးရႈံးေနေၾကာင္း အေမရိကန္သံရုံးက ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။
 
ကမၻာ႕လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရွိ ႏွစ္စဥ္ေထာင္ႏွင့္ ခ်ီသည့္ တီဘီေ၀ဒနာရွင္မ်ား အတြက္ အရည္အေသြးျပည့္ ေစာင့္ေရွာက္ကုသမႈမ်ားကို ႀကိဳးစားေပးေနသည့္ တီဘီေရာဂါ ကုသေရးေစတနာ့ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ယင္းသို႕ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
အေမရိကန္ ႏုိင္ငံတကာ ဖြ႔ံၿဖဳိးေရး ေအဂ်င္စီ (USAID) ၏ တီဘီေရာဂါ စိန္ေခၚမႈ စီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သြားလာရ ခက္ခဲသည့္ အရပ္ေဒသမ်ားတြင္ တီဘီေရာဂါ ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ လူထုအေျချပဳ ခ်ည္းကပ္နည္း အသစ္တစ္ခုကို အသုံးျပဳေနသည္။
 
USAID ႏွင့္ သူ၏ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒ သႀကီးအတြင္း ေဒသခံ ေစတနာ့ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲေဆာင္ ရြက္ၿပီး တီဘီေရာဂါ သယ္ေဆာင္ျပန္႕ပြားေစႏိုင္ သူ အရည္အတြက္ ႏွစ္ဆရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ကုသေပး ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားကို လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားက ယုံၾကည္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံလူမ်ားအၾကား ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ၿပီး ေရာဂါရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ႏွင့္ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား ေသခ်ာေပါက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ ကုသမႈခံယူႏိုင္ေစရန္ ေစတနာ့၀န္ထမ္းမ်ားက ေဆာင္ရြက္ၾကေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment