ၾသဂုတ္ ၁၈ ရက္ထိ H1 N1 ေၾကာင့္ေသဆံုးသူ ၂၉ ဦးထိရွိလာ

လတ္တေလာျပင္းထန္ အသက္ရႉ လမ္းေၾကာင္းေရာဂါျဖင့္ ေဆး႐ုံ တက္ေရာက္ ကုသသူစုစုေပါင္း လူနာ (၇၄၇)ဦးအနက္ H1N1 ပိုးေတြ႕ လူနာစုစုေပါင္း (၂၈၂) ဦးရွိခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္၁၈ရက္ အထိ ေသဆုံးသူ စုစုေပါင္း (၂၉) ဦး ရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။
 
ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ Seasonal Influenza A(H1N1)pdm09 ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္ရႈျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ၾသဂုတ္လ (၁၇) ရက္ေန႔၊ (၁၄:၀၀) နာရီမွ ၾသဂုတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔၊ (၁၄:၀၀) နာရီအထိ သံသယလူနာ (၂၂) ဦးအား ဓာတ္ခြဲ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့ရာတြင္ H1N1 ပိုးေတြ႕လူနာ (၅) ဦး ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး ထပ္မံေသဆုံးလူနာ ၂ ဦး ရွိ ေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
 
H1N1 ပိုးေတြ႕ရွိေသာ္လည္း ရာသီတုပ္ေကြးေရာဂါ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးေၾကာင့္ ေသဆုံး ျခင္းမဟုတ္ဘဲ အျခားေရာဂါ အခံမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔အထိ ေသဆုံးသူစုစုေပါင္း (၁၉) ဦးရွိေၾကာင္းထုတ္ျပန္သည္။
 
အထူးကုေဆး႐ုံႀကီး (ေဝဘာဂီ)တြင္ H1N1 ပိုးေတြ႕ အတြင္းလူနာ (၄)ဦးႏွင့္ အျခားတိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားတြင္ H1N1 ပိုးေတြ႕ အတြင္းလူနာ (၄၆)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၅၀)ဦး ဆက္လက္ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူလ်က္ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ သက္သာလ်က္ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
လတ္တေလာ ျပင္းထန္အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါျဖင့္ ေဆးရုံတက္ေရာက္ေနသူမ်ားတြင္ H1N1 ပိုး ေတြ႕လူနာမ်ား သာမက ပိုးမေတြ႕လူနာမ်ားကိုလည္း လတ္တေလာ ျပင္းထန္အသက္ရွဴ လမ္းေၾကာင္းေရာဂါ ကုသေရးလမ္းညႊန္အတိုင္း ထိေရာက္ေသာ ကုသမႈမ်ားရရွိရန္ အထူးအေလးေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟုလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment