ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္မွစ၍ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ ပံုစံမ်ားထုတ္ယူႏုိင္

၂၀၁၇၊ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ ေျဖဆုိခဲ့သည့္ စာစစ္ဌာနမ်ားတြင္ အမွတ္စာရင္း၊ အရည္အခ်င္း မွတ္တမ္းခ်ဳပ္ ရမွတ္အဆင့္၊ တကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ႏွင့္ တကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္မွစ၍ ကုိယ္တုိင္ထုတ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ၾသဂုတ္လ ၉ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၂၅ ရက္အထိ စေနႏွင့္ တနဂၤေႏြရက္မ်ားပါ ပိတ္ရက္မရွိ ေပးပုိ႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ယင္းသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ တိုင္​း​ေဒသႀကီးႏွင္​့ ျပည္​နယ္​အလိုက္​ ျမစ္ႀကီးနားတကၠသိုလ္​၊ လြိဳင္ေကာ္တကၠသိုလ္၊ ဘားအံတကၠသိုလ္၊ မႏၲေလးတကၠသိုလ္၊ ေမာ္လၿမိဳင္​တကၠသိုလ္္၊ စစ္ေတြတကၠသိုလ္၊ မံုရြာတကၠသိုလ္၊ ထား၀ယ္ တကၠသိုလ္္၊ ေတာင္ငူတကၠသိုလ္၊ ပဲခူးတကၠသိုလ္၊ မေကြးတကၠသိုလ္၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၊ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္၊ လား႐ႈိးတကၠသိုလ္၊ က်ိဳင္းတံုတကၠသိုလ္၊ ပုသိမ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ ဟားခါးေကာလိပ္တို႔တြင္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္သည္၊၊

တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမႈနွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန (ရန္​ကုန္​ရံုးခြဲ)၊ သထုံလမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း – ၀၁ ၅၃၇၆၇၇ ႏွင့္ ၀၁ ၅၂၅၆၁၂ တို႔သို႔ ဆက္သြယ္စုံစမ္း ေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

The Ladies News

Vote: 
No votes yet

Add new comment