ပညာေရးတကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားမွ ဆရာအတတ္သင္ ၿပီးေျမာက္သူ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသည့္တုိင္ အလုပ္ခန္႔အပ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားျခင္း မရွိသည့္အေပၚ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္

ပညာေရးတကၠသိုလ္မ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ားမွ ဆရာအတတ္ပညာသင္ယူ ၿပီးေျမာက္သည့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသား ၇၀၀၀ ေက်ာ္သည္ စာသင္ႏွစ္စတင္ၿပီး လေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာသည့္တိုင္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ အလုပ္ခန္႔အပ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းလာျခင္းမ်ား မ႐ွိေသးေၾကာင္း ပညာေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား မွ သိရသည္။
 
အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ ရက္႐ုံး ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာျခင္းျဖစ္ သည္။
 
ဆရာအတတ္ ပညာသင္ယူၿပီးေျမာက္သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၇၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အလုပ္ခန္႔အပ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ တစ္စံုတစ္ရာ ေရာက္ရွိလာျခင္း မရွိေသးသည့္အျပင္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ခန္႔အပ္မည္ကို မသိရွိရေသးအတြက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၏ နစ္နာမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။
 
ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ဥကၠ႒ ကိုစိုးသူရေက်ာ္က ”ေက်ာင္းသားဦးေရ အေနနဲ႔ ပညာေရး တကၠသိုလ္နဲ႔ ပညာေရးေကာလိပ္ အားလုံးေပါင္းရင္ ေက်ာင္းသား ၇၀၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ တစ္ေသာင္းၾကားမွာ ႐ွိတယ္။ အားလုံးကေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ဖို႔အတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းေနရတယ္။ ပုံမွန္ဆိုရင္ ၁၁ လပိုင္းမွာ ေအာင္စာရင္းထြက္ တယ္။ ၅ လပိုင္းဆို ခန္႔စာေရာက္ၿပီ။ ပညာသင္ႏွစ္မစခင္မွာ ေရာက္ရမွာ။ အခုခ်ိန္ထိ မေရာက္လာေသးဘူး။ လနဲ႔တြက္မယ္ ေအာင္စာရင္းထြက္ၿပီး ၇ လေတာင္႐ွိေနၿပီ”ဟု ေျပာသည္။
 
အဆိုပါ အေျခအေနမ်ားကို ရန္ကုန္၊ စစ္ကိုင္း ပညာေရးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢမ်ားႏွင့္ စစ္ကိုင္းပညာေရး တကၠသုိလ္ ေက်ာင္း သားမ်ား ပါဝင္သည့္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ ပညာေရးတကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ ၂၄ ခု ကိုယ္စား သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ျဖစ္သည့္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနတို႔အား အခ်က္သုံးခ်က္ အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။
 
ေတာင္းဆိုထားသည္မ်ားမွာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ပညာေရး တကၠသိုလ္ႏွင့္ ပညာေရး ေကာလိပ္အသီးသီး႐ွိ ဆရာအတတ္သင္ ပညာသင္တန္း ၿပီးဆုံးထားသူမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္ရမည့္ ေန႔ရက္ကို အတိအက် တရားဝင္ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။
 
ယခုကဲ့သို႔ ပညာေရးဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔ထားရန္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆက္လက္ ပညာသင္ၾကားခြင့္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းလုပ္သက္တြင္ နစ္နာသူမ်ားကို ယခု ၂၀၁၇-၂၀၁၀ ပညာသင္ႏွစ္မွစၿပီး ခန္႔ထားသည့္ ေန႔ရက္အထိ ဝန္ထမ္းလုပ္သက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ေပးရန္ ဒုတိယအခ်က္ အေနျဖင့္ ေတာင္းဆိုထားသည္။
 
ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပညာေရး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား တစ္ဦးျဖစ္ သည့္ ကိုေဝလင္းက ”ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုထိ ဘာမွအေၾကာင္းျပန္ခ်က္ မရေသးဘူး။ ဒီလိုမရဘူးဆိုရင္ မဟာတန္းတက္မယ့္ ေက်ာင္းသားေတြအ တြက္ အမ်ားႀကီး နစ္နာတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ မဟာ ဆက္တက္မယ္ဆိုရင္ လုပ္သက္တစ္ႏွစ္ ႐ွိရေအါင္ စာသင္ရမယ္။ ၿပီးရင္ ဝင္ခြင့္ေျဖၿပီး ေက်ာင္းဆက္တက္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ အခုလိုျဖစ္သြားေတာ့ သူတို႔အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစတယ္”ဟု ေျပာသည္။
 
ေနာက္ဆုံးအခ်က္အေနျဖင့္ ေနာင္လာမည့္ အေျခခံပညာေရး ပညာ သင္ႏွစ္မွ စတင္ၿပီး ပညာေရး တကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ပညာေရး ေကာလိပ္ အသီးသီးမွ သင္တန္းဆင္းမည့္ ဆရာ၊ ဆရာမေလာင္းလ်ာမ်ားကို ပညာသင္ႏွစ္မစတင္မီ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ အခ်ိန္မီ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ေစေရး အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း သိရသည္။
 
ကိုစိုးသူရေက်ာ္က ”အဓိကေတာ့ လႈပ္႐ွားမႈ ဦးေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ၅ ဦး႐ွိတယ္။ အဲ့ဒီ ၅ ဦး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ထားတာေတြနဲ႔ အညီ လုပ္ေဆာင္ သြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနေတြကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတာင္းဆို ခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးဖို႔၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးတဲ့ေနရာ မွာ လိုက္ေလ်ာမွာလား၊ မလိုက္ေလ်ာဘူးဆိုတာ တစ္ခုခုဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးဖို႔ လတ္တေလာ လိုအပ္တယ္။ တကယ္လို႔ မလုပ္ေပးေတာ့ဘူး ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ငန္းစဥ္ ခ်ထားတဲ့အတိုင္း ဆက္သြားမွာျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment