၆ ႏုိင္ငံတကၠသိုလ္မ်ား ပူးတြဲက်င္းပမည့္ ႏုိင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ပညာေရး ျပပြဲတြင္ ပါ၀င္ျပသၾကမည့္ စင္ကာပူ ပုဂၢလိက တကၠသိုလ္မ်ားအေၾကာင္း

ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း က်င္းပေနက်ျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံု ပညာေရးျပပြဲ ကို ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ေၾကာင္း ပြဲစီစဥ္သူ ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ AT&S Co.,Ltd. ထံမွ သိရသည္။
 
ယင္းျပပြဲႀကီးကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္၊ စေနန႔ ေန႔လယ္ ၁ နာရီ မွ ညေန ၅ နာရီအထိ NOVOTEL ဟိုတယ္၊ ၄ လႊာ ၊ ျပည္လမ္း၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံႀကီး မ်ားျဖစ္သည့္ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္ ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္ ၊ ကေနဒါ ၊ စင္ကာပူ အစရွိသည့္ ႏုိင္ငံ ၆ ႏုိင္ငံမွ ထိပ္တန္းစာရင္း၀င္ တကၠသိုလ္ ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ လာေရာက္ျပသၾကမည္ဟု သိရသည္ ။
 
အဆိုပါ ပညာေရးျပပြဲႀကီးတြင္ စင္ကာပူထိပ္တန္း ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္သည့္ PSB Academy ၊ Kaplan Higher Education Academy , TMC Academy , Auston Institute of Management, Raffles College of Higher Education, James Cook University အစရွိသည့္ စင္ကာပူအေျခစိုက္ တကၠသိုလ္မ်ားက တာ၀န္ရွိသူမ်ားက လာေရာက္ ေဆြးေႏြးေပးၾကမည္ ျဖစ္သည္။
 
Auston Institute of Management သည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ ပုဂၢလိက ေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး စင္ကာပူအစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ Edu Trust လက္မွတ္ ၄ ႏွစ္စာ ရရွိထားေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ Auston Institute of Management သည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ အင္ဂ်င္နီယာ တကၠသိုလ္ၾကီး တစ္ခုျဖစ္ေသာ University of West England (UWE Bristol)ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္း ဘာသာရပ္အတြက္ ဒီပလိုမာ၊ ဘြဲ႕ဒီဂရီႏွင့္ မဟာဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ား ေပးအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ ယင္းတကၠသိုလ္၏ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားကို The Chartered Institute of Building (CIOB) မွ အသိအမွတ္ျပဳထားပါ သည္။
 
ထို႔ျပင္ Mechatronics၊ Electrical ႏွင့္ Electronic ဘာသာရပ္မ်ားကို စင္ကာပူရွိ Auston Institute of Management တြင္ တက္ေရာက္ၿပီး အဂၤလန္ႏိုင္ငံ De Montfort University မွ ဘြဲ႕ဒီဂရီ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ De Montfort University မွ အင္ဂ်င္နီယာ ဘာသာရပ္မ်ားအား The Washington Accord and the Engineering Council UK မွ အသိ အမွတ္ျပဳ ထားပါသည္။
 
Raffles ဒီဇုိင္းေက်ာင္းကို ၾသစေၾတးလ်၊ ကေမာၻဒီးယား၊ တ႐ုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အိႏိၵယ၊ အင္ဒိုနီရွား၊ မေလးရွား၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ နယူးဇီလန္၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ စင္ကာပူ၊ သီရိလကၤာ၊ ထိုင္း စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားၿပီး Fashion Design, Interior Design, Interactive Media Deign, Graphic Design ႏွင့္ Product Design စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေနပါသည္။
 
Raffles ဒီဇိုင္းေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားမ်ား လက္ေတြ႕ အလုပ္သင္ဆင္းႏုိင္ရန္၊ ပေရာဂ်က္မ်ား လက္ေတြ႕ျပဳလုပ္နိုင္ရန္၊ နုိင္ငံတကာ ဒီဇိုင္းၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္ရန္၊ အလုပ္ အကိုင္္ရရိွမႈ လြယ္ကူေစရန္တုိ႔ အတြက္ နိုင္ငံတကာမွ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၂၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။
 
James Cook University သည္ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္ၾကီး ၃၀၀ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ တကၠသိုလ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဘြဲ႕ရၿပီးေနာက္ပိုင္း အလုပ္အကိုင္ရရွိမႈ တြင္ လည္း ၾကယ္ ၅ ပြင့္အဆင့္ရွိသည့္ တကၠသိုလ္ ျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူ အစိုးရ၏ Edu Trust လက္မွတ္ ၄ ႏွစ္စာ ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည့္ Singapore Top Private တကၠသိုလ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ စင္ကာပူ ေက်ာင္း၀န္းတြင္ တက္ေရာက္ကာ စင္ကာပူ ပညာသင္စရိတ္အတိုင္း ေပးသြင္းၿပီး Semester တခ်ိဳ႕တစ္၀က္အား ၾသစေၾတးလ်ရွိ JCU တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း၀န္းမ်ားတြင္လည္း ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
Kaplan Higher Education Academy သည္ စင္ကာပူ၏ အေကာင္းဆံုး ပုဂၢလိက ေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္းစာရင္းႏွင့္ Asia One People’s Choice Award ဆုကို ၄ ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ရရွိထားၿပီး ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး စာရင္း၀င္ တကၠသိုလ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ ၾသစေၾတးလ်၏ Murdoch University၊ အဂၤလန္၏ Royal Holloway University၊ Northumbia University၊ University of Essex၊ University of Portsmouth၊ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံ၏ University College Dublin (UCD) တို႔ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ နိုင္ငံတကာ အဆင္မီ ဘြဲ႔ဒီဂရီမ်ား ေပးအပ္လ်က္ရွိပါသည္။
 
PSB Academy သည္ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားအတြက္ စင္ကာပူအစုိးရမွ ေပးအပ္သည္႔ Edu Trust လက္မွတ္ ၄ ႏွစ္ရရွိထားသည္႔ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္သက္တမ္း ရွိေက်ာင္းႀကီး ျဖစ္ပါသည္။ ယင္း၏ ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားသည္ အဂၤလန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်မွ ကမာၻ႔ထိပ္တန္း တကၠသုိလ္ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည္႔ University of Newcastle , University of Wollongong , La Trobe University၊ Coventry University၊ Edinburgh Napier University မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ် ေပးအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။
 
TMC Academy သည္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံမွ University of Northampton ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ စီးပြားေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဘာသာရပ္မ်ား၊ ခရီးသြားလာ ေရးႏွင့္ ဧည့္လုပ္ငန္း၀န္ေဆာင္မႈ ဘာသာရပ္မ်ားအတြက္ ဘြဲ႕ဒီဂရီမ်ား ေပးအပ္လ်က္ ရွိပါသည္။ TMC ၏ ဒီပလိုမာမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႕အၾကံဳ ၆ လ တြဲစပ္သင္ၾကားေပးသျဖင့္ မိမိတို႔၏ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ထပ္မံတိုးတက္လို သူမ်ားအတြက္ အခ်ိန္တိုအတြင္း တက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ အဆင့္ျမင့္ ဒီပလိုမာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
 
အဂၤလိပ္စာ အရည္အေသြးကို ျမွင့္တင္လိုသူမ်ားအတြက္လည္း TMC ၏ HAWTHORN Language School မွ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္ TMC မွ ေပးအပ္ေသာ ပညာသင္ဆု စင္ကာပူေဒၚလာ ၅၈၀၀ ကိုလည္း ေလွ်ာက္ထား ရယူႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
ျပပြဲရက္အတြင္း အထူးအစီအစဥ္အေနျဖင့္ ပညာသင္ဆုမ်ား၊ ေက်ာင္း ေလွ်ာက္လႊာေၾကး ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္ (1 Way Ticket) မ်ား ေပးအပ္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ားကို တကၠသိုလ္မ်ားမွ ေပးအပ္ခ်ိီးျမွင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိမိရရွိထားသည့္ ပညာေရးဆုိင္ရာ အေထာက္အထား စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို တစ္ပါတည္း ယူေဆာင္ လာႏိုင္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းတာ၀န္ခံမ်ားထံ ျပသကာ မိမိတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမည့္ ဘာသာရပ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ ဘာသာရပ္အခ်ိဳ႕ ကင္းလြတ္ခြင့္ ေတာင္းခံျခင္း၊ ပညာသင္ဆုမ်ား ေလွ်ာက္ထားျခင္းတို႔ကို တိုက္႐ုိက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
လာေရာက္ေလ့လာသည့္ ေက်ာင္းသား¬¬၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား AT&S (ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ) မွ အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
ပြဲတက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ AT&S (ႏိုင္ငံတကာ တကၠသိုလ္ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈကုမၸဏီ) အေဆာင္(၅)၊ အခန္း(၄)၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္(ခ္)၊ လိႈင္တကၠသိုလ္နယ္ေျမ။ ဖုန္း - ၀၁ ၆၅၂၃၂၀၊ ၀၉ ၇၉၉ ၅၉၅ ၉၄၉ ႏွင့္ အမွတ္(၆၇)၊ ေျမညီထပ္(ယာ)၊ ဘုန္းႀကီးလမ္း (ေအာက္ဘေလာက္)၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။ ဖုန္း - ၀၉ ၅၀၆ ၂၁၇၁၊ ၀၉ ၅၀၆ ၂၁၆၁၊ ၀၉ ၇၇၇ ၂၂၃ ၂၂၅ တုိ႔သု႔ိ႔ စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment