အေမရိကန္ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ ၁၀၀ သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိမည့္ ေကာလိပ္မ်ားအေၾကာင္း

 
အေမရိကန္နိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း ၁၀၀ စာရင္း၀င္ တကၠသိုလ္ၾကီးမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိနိုင္မည့္ Liberal Arts ေကာလိပ္မ်ား ႏွင့္ အေမရိကန္ ေကာလိပ္မ်ားအေၾကာင္း ပညာေရးလမ္းညႊန္ခ်က္ႏွင့္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္မ်ား ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမ (၁၆) ရက္၊ အဂၤါေန႔၊ ညေန (၄:၀၀) မွ (၅:၃၀)တြင္ ႏုိင္ငံတကာ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ (AT&S) ၏ ႐ံုးခြဲျဖစ္ေသာ အမွတ္(၆၇)၊ ေျမညီထပ္၊ ဘုန္းႀကီးလမ္း (အလယ္ ဘေလာက္)၊ လမ္းမေတာ္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ဟု သိရသည္။
 
ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အေမရိကန္ ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည့္ Kings Education မွ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံဆုိင္ရာ Regional Manager ျဖစ္သူ Mr.Phuong Tram မွ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ King Education ၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ Ivy League ႏွင့္ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္ (၅၀) တြင္ တကၠသို္လ္ ပညာသင္ၾကားလိုသူမ်ား အတြက္ နယူးေယာက္ရွိ Concordia College၊ နယူးဂ်ာစီရွိ Rider University၊ ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ရွိ Marymount California University၊ ေဘာ့စတြန္ရွိ Pine Manor College တို႕တြင္ University Transfer Program ကိုသင္ယူေစၿပီး အေမရိကန္ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တုိက္ရုိက္၀င္ခြင့္ ရေစရန္ ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။
 
အေမရိကန္ ထိပ္တန္း ဗိသုကာတကၠသိုလ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ ရွိေသာ Concordia College တြင္ Architecture Parthway ကိုတက္ေရာက္ရန္ King Education က စီစဥ္ေပးထာၿပီး Bachelor of Architecture၊ Bachelor of Art (Archi-tecture) ဘြဲ႕ဒီဂရီ ေပးအပ္သည့္ အေမရိကန္ ထိပ္တန္း တကၠသိုလ္ ၾကီးမ်ားသို႔ တိုက္ရိုက္၀င္ခြင့္ ရရွိရန္အတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းျပင္ဆင္ သင္ၾကားေပးပါသည္။
 
ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေျခခံပညာ အထက္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး သူမ်ားႏွင့္ IGCSE သို႔မဟုတ္ GCE “O” Level ေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ ဆို္င္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြး ရွင္းျပေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
အေမရိကန္ ပညာေရးစနစ္အေၾကာင္း၊ ကမာၻ႕အေကာင္းဆံုး တကၠသိုလ္ မ်ား အေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ေက်ာင္းမ်ား၏ အေဆာင္ ေနထိုင္မႈႏွင့္ ေက်ာင္းမွေပးအပ္မည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား အေၾကာင္း ၊ ေက်ာင္းၿပီးသည့္ ေနာက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား စသည့္ အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအျပင္ ေက်ာင္းသားဗီဇာ ေလွ်ာက္ထား ရန္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုပါ ႏုိင္ငံတကာ ပညာေရး ၀န္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ (AT&S) ႏွင့္ အတူ ေက်ာင္းတာ၀န္ခံတို႔ႏွင့္ပါ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
Kings Education ၏ တစ္ဦးခ်င္း ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္လိုသူ ေက်ာင္း သား၊ မိဘမ်ား အေနျဖင့္ ႀကိဳတင္ စာရင္းေပးသြင္းရန္ လိုအပ္ၿပီး စာရင္း ေပးသြင္းျခင္းႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္း တိုင္ပင္ လိုပါက AT&S (ႏုိင္ငံတကာ ပညာေရးဝန္ေဆာင္မႈ ကုမၸဏီ)၊ အေဆာင္ (၅)၊ အခန္း(၄)၊ ျမန္မာအင္ဖိုတက္(ခ္)၊ လိႈင္ တကၠသိုလ္နယ္ ေျမ (ဖုန္း) ၀၁- ၅၂ ၁၁ ၂၅၊ ၀၁- ၆၅ ၂၃ ၂၀၊ ၀၉- ၇၉၉ ၅၉၅၉ ၄၉၊ ၀၉-၅၁၂၇၄၆၁ ႏွင့္ အမွတ္(၆၇)၊ ေျမညီထပ္၊ ဘုန္းႀကီးလမ္း (အလယ္ ဘေလာက္)၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ (ဖုန္း) ၀၉ - ၅၀၆ ၂၁၇၁၊ ၀၉- ၇၇၇ ၂၂၃ ၂၂၉ တုိ႔သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္းႏိုင္ပါသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment