ကြမ္းစားသုံးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးေဆာင္ရြက္မႈ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ဆႏၵေပးႏိုင္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးဝက္ဘ္ဆုိက္ http://www.president-office.gov.mm တြင္ ကြမ္းစားသုံးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ကြမ္းတံေတြး စည္းကမ္းမဲ့ေထြးမႈ ပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူထုသေဘာထားေတာင္းခံျခင္း (Poll) အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ထားၿပီး အင္တာနက္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ ဆႏၵေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

သေဘာထားေပးမႈတြင္ ၁၊ လုံးဝ ေထာက္ခံပါသည္။ ၂၊ မေထာက္ခံပါ။ ၃၊ မူဝါဒကို ေထာက္ခံသည္။ သို႔ေသာ္ လုပ္နည္းမေထာက္ခံပါ။ ၄၊ ကြမ္းႏွင့္အတူ ေလာင္းကစား၊ မူးယစ္ေဆးဝါး၊ အရက္ေသစာမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးေစ လိုပါသည္။ ၅၊ ေထာက္ခံ၊ မေထာက္ခံ မွတ္ခ်က္မေပးလိုပါဟု ငါးမ်ဳိးပါဝင္သည္။

အဆိုပါ အစီအစဥ္တြင္ အင္တာနက္သံုးသူ ျပည္သူ တိုင္းအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ သေဘာထားကို ဝင္ေရာက္၍ ဆႏၵျပဳႏိုင္ၿပီး အဆုိပါ ျပည္သူလူထု သေဘာထား ဆႏၵေတာင္းခံသည့္ အစီအစဥ္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ဝက္ဘ္ဆုိက္အေနျဖင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေသာ လူထုဆႏၵေတာင္းခံသည့္ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။

 

The Ladies News

Vote: 
No votes yet

Add new comment