လူတန္းစား အားလံုး အိမ္ပိုင္ရရွိနိုင္ရန္ အရစ္က်ေရာင္း ခ်ေပးေသာ ေငြေပးေခ် စနစ္ကိုေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လူတန္းစားအားလံုး အိမ္ပိုင္ရရွိနိုင္ရန္ အရစ္က်ေရာင္းခ်ေပးေသာ ေငြေပးေခ် စနစ္ကို ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ျမန္မာနိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈအသင္းမွ သိရသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ တိုက္ခန္းမ်ား အရစ္က်ေရာင္းခ်ေပးေသာ စနစ္သည္ ႏွစ္အားျဖင့္ ၃ ႏွစ္၊ ၄ ႏွစ္ျဖင့္ အေက်ေပးေခ်သည့္ စနစ္မ်ားေၾကာင့္ တိုက္ခန္းတန္ဖိုးႏွင့္ တြက္ဆၾကည့္မည္ဆိုပါက အေျခခံလူတန္းစားတို့ အတြက္ ၀ယ္ယူရန္ အခက္အခဲရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ “နိုင္ငံတကာမွာဆိုရင္ ေငြေပးေခ်စနစ္ေတြက ႏွစ္ ၃၀ ေလာက္ဆိုေတာ့ ပံုမွန္၀င္ေငြရွိသူတိုင္း အိမ္၀ယ္နိုင္ပါတယ္။ ၀ယ္တဲ့သူအတြက္လည္း ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးမျဖစ္ဘဲ သြင္းနိုင္တာေပါ့။ ဒီမွာက်ေတာ့ေငြေပးေခ်စနစ္က ျမန္ေတာ့ ေတာ္႐ံုက အိမ္ပိုင္မ၀ယ္နိုင္ဘူး ျဖစ္ေနတာ ” ဟု ျမန္မာနိုင္ငံ အိမ္ျခံေျမ၀န္ေဆာင္မႈ အသင္းမွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚမို့မို့ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ ၄င္းက လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္သည္ အေရာင္းအ၀ယ္ေအးလ်က္ရွိျပီး နိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲတြင့္ တိုးတက္လာမည့္ နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ေနရေသာ္လည္း နိုင္ငံ၏ ဥပေဒခိုင္မာမွသာလွ်င္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာနိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အစိုးရေျပာင္းလဲဲျပီး ကာလတြင္ နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား လာေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္တြင္မူ ငွားရမ္းမႈမ်ားသာ မ်ားေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ လည္း အစိုးရသစ္ေျပာင္းလဲျပီး ရက္ ၁၀၀ စီမံခ်က္အတြင္း ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္ ကေနာင္အိမ္ရာစီမံကိန္းတြင္ အခန္းေပါင္း ၈၄၀ ခန္း ၊ ဒဂံုဆိပ္ကမ္းျမိဳ႕နယ္ ယုဇနတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အပိုင္း (၁) ၈၆၄ ခန္း ၊ လိူင္သာယာျမိဳ႕နယ္ ေရႊလင္ပန္းအပိုင္း (၃) ၅၀၄ ခန္း ၊ စုစုေပါင္း ၁၁၀၈ ခန္းကို ေငြက်ပ္သိန္း ၁၀၀ ၀န္းက်င္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လင္းလင္းထက္The Ladies News 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment