လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အသုံးျပဳမည့္ ႀကိဳတင္မဲအေပၚ ယုံၾကည္ႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ကဆို

လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အသုံးျပဳမည့္ ႀကိဳတင္မဲအေပၚ ယုံၾကည္ႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးကိုကိုက ေျပာသည္ ။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မီကာဆာဟိုတယ္တြင္  ျပဳလုပ္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာျခင္းျဖစ္သည္ ။

ထိုသို႔ ေျပာရျခင္းမွာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ ကာလတြင္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားအား စစ္အစိုးရႏွင့္ အျခားသူ ဦးေဆာင္သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က က်င္းပခ့ဲျပီး နာမည္ဆိုးထြက္ျခင္းမ်ား ရွိသည့္အတြက္  ႀကိဳတင္မဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပါတီမ်ား ၊ ႏုိင္ငံေရး အင္အားစုမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားက ယုံၾကည္မႈ မရိွသည္ကို သိရေၾကာင္း ၊ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ကာလတြင္ အသုံးျပဳခ့ဲသည့္ ၾကိဳတင္မဲသည္ ျပည္သူမ်ား ေက်နပ္မႈရွိခ့ဲေၾကာင္း ယင္းအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္သျဖင့္ ၾကိဳတင္မဲအေပၚ ယုံၾကည္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္ ။

ဦးကိုကိုက "၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ႀကိိဳတင္မဲေတြက နာမည္ေကာင္း ရခ့ဲပါတယ္ ။ ႀကိဳတင္မဲ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အတိုက္အခံပါတီေတြကို ေပးထားတယ္လ႔ို ေလ့လာသိရိွရပါတယ္ ။ ဒီနာမည္ေကာင္းရခ့ဲတ့ဲ ႀကိဳတင္မဲ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ ၊ ဦးတင္ေအး တာ၀န္ယူထားတ့ဲ ေကာ္မရွင္ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီ ၂၀၁၂ ႀကိဳတင္မဲလိုပဲ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္တယ္ ။ ဒီအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေရာ ၊ မီဒီယာေရာ လာမယ့္ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အသုံးျပဳမယ့္ ႀကိဳတင္မဲကို ယုံၾကည္လ႔ို ရပါတယ္" ဟု ေျပာသည္ ။

လက္ရွိတြင္ စက္တင္ဘာလမွ စတင္ကာ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲစာရင္းအမွားမ်ားကို အမွန္ျဖစ္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲကာလ မတိုင္မီတြင္ ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ား ရွိေၾကာင္း ၊ ျပည္သူမ်ား ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဖုန္းေအာ္ပေရတာမ်ား ျဖစ္သည့္ MPT ၊ Telelnor ၊ Ooredoo တို႔၏ ဖုန္းစာတို မက္ေဆ့ခ်္ ေပးပို႔ုျခင္းအား ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ေန႔အထိ ကမ္ပိန္းအေနျဖင့္ ဆက္လက္ ေပးပ႔ိုသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရာတြင္ လိုအပ္မည့္ ပစၥည္းမ်ားအား ျမိဳ႕နယ္အခ်ိဳ႕သို႔ ေပးပို႔ျပီးျဖစ္ၿပီး ဆက္လက္ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပခ်က္အရ သိရသည္ ။

သတင္း - စိုင္းဟန္

The Ladies News Journal

Vote: 
No votes yet

Add new comment