တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ မိဘမ်ား ၿမိဳ႕ေပၚတက္ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္တြင္ ကေလးခ်ည္း ထားရစ္ခဲ့သျဖင့္ ကေလးမ်ား မၾကာခဏ အၾကမ္းဖက္ သတ္ျဖတ္ခံရ

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေနာက္ဆုံးျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္အရ မိဘမ်ားက ေနအိမ္ႏွင့္ ေ၀းရာတြင္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေနခ်ိန္တြင္ ထားရစ္ခဲ့ရသည့္ ကေလးငယ္ မ်ား က အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္မႈဟု သံသယရွိရသည့္ လူသတ္မႈတြင္ ကေလးငယ္ ၂ ဦး သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေက်းလက္ေဒသ မ်ားတြင္ မိဘမ်ားက ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အလုပ္ရွာေဖြေနစဥ္ သူတို႔ ကေလးငယ္ မ်ားသည္ အဘိုးအဘြားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဆြမ်ိဳးမ်ား ေစာင့္ေရွာက္မႈျဖင့္ ရြာတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ၾကရသည္။

ၿမိဳ႕ျပတြင္ေနထိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား မရွိျခင္းေၾကာင့္ သူတို႔သည့္ သူတို႔မိဘမ်ားႏွင့္ အတူရွိရွိ ရန္ မတတ္ႏိုင္ၾကဘဲ ေက်ာင္းတက္ရန္ ႏွင့္ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မရ ဟု ဆိုသည္။

ပိုးသတ္ေဆးမ်ား ေသာက္သုံးၿပီး ေနာက္ မိဘမဲ့ ခ်န္ရစ္ခဲ့ရသည့္ ကေလး ၄ ဦး ေသဆုံးလ်က္ ေတြ႕ရွိခဲ့ရသည့္ ေကြ႕က်ိဳ႕ျပည္နယ္တြင္ပင္ ပီက်ဲအနီး ရြာတစ္ရြာရွိ ေနအိမ္တြင္ ၁၅ ႏွစ္အ ရြယ္ မိန္းကေလးတစ္ဦးႏွင့္ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္သူမ၏ ေမာင္ငယ္တုိ႔ကို အဂၤါေန႔ တြင္ ေသဆုံးလ်က္ ေတြ႕ခဲ့ရသည္ဟု နာယုံးေဒသအစိုးရက အဂၤါေန႔တြင္ အြန္လိုင္းေဖာ္ျပခ်က္တစ္ခုအတြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကေလး ၂ ေယာက္မိခင္သည္ ေသဆုံးသြားၿပီး ဖခင္က တနဂၤေႏြေန႔ တြင္ အျခားၿမိဳ႕သုိ႔အလုပ္လုပ္ရန္ ထြက္ ခြာသြားရာ က်န္ရစ္သူ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ သမီးက တနလၤာေန႔ညတြင္ ေဆြမ်ိဳး မ်ားေတြ႕ရန္ သြားေရာက္ခဲ့ရာ အိမ္သို႔ ျပန္မလာေတာ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္က ဆုိသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ၃.၄ ရာခုိင္ႏႈန္း ေသာ ကေလးမ်ားက တစ္ကိုယ္တည္း ေနရေသာ္လည္ ေက်းလက္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ကေလးငယ္ သန္း ၆၀ ထက္ မနည္းတို႔က ေဆြမ်ိဳးတို႔ႏွင့္ အတူက်န္ ရစ္ခဲ့ရသည္ဟု ဇင္ဟြာသတင္းေအ ဂ်င္စီအသစ္က ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ သတင္း အစီရင္ခံခဲ့ေလသည္။ အဆိုပါ ကေလးမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားက ျပည္တြင္း တြင္ သတိျပဳမိစရာ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ကေလးငယ္ ၄ ဦး မိမိကိုယ္ကုိ ေသေၾကာင္းႀကံစည္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ဇြန္လေနာက္ပိုင္းတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေကခ်န္းက စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ရန္ အ မိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေနထိုင္ရန္ အမိုးအကာအလုိ႔ငွာ အမႈိက္ပုံအတြင္း မီး ထြန္းရွာေဖြခဲ့သည့္ ပီက်ဲရွိ ေနအိမ္မဲ့ ကေလး ၅ ဦးတို႔သည့္ ကာဘြန္မို ေနာက္ဆိုဒ္ ဓာတ္ေငြ႔ေၾကာင့္ ေသဆုံးခဲ့ၾကရသည္။

၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ ၁.၄ ဘီလီယံ နီးပါးရွိသည့္ တ႐ုတ္ ေက်းလက္ေန လူဦးေရ ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ကမၻာ့ဒုတိယအႀကီးဆုံးစီးပြားေရးႀကီးကို ေမာင္းႏွင္းႏိုင္မည့္ စားသုံးသူမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္း လဲရန္ တ႐ုတ္က ရည္ရြယ္ေနသည္။

ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဟန္႔အတားျဖစ္ ေစမည့္ အတားအဆီးမ်ား ဖယ္ရွားရန္ ဟူကိုးေခၚ ေနထိုင္သူမ်ား စာရင္းသြင္း မွတ္တမ္းျပဳျခင္း ခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ေပါ့ ေပးမည္ဟု တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ကတိျပဳၿပီးျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စာရင္းသြင္းျခင္းမ်ားသည္ ေနရပ္စြန္႔ ခြာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ သူတို႔ မိသားစုမ်ားကို ပညာေရးႏွင့္ လူမႈအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိျခင္းကို အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစလ်က္ရွိေနသည္။

PKT

Vote: 
No votes yet

Add new comment