ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းေပၚ၌ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ အစိတ္အပုိင္းမွာ MH 370 မွ ျဖစ္သည္ ဟု မေလးရွားေၾကညာ

ေ၀းကြာသည့္ ကၽြန္းတစ္ကၽြန္းေပၚ၌ ေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ေလယာဥ္ပ်က္အ စိတ္အပုိင္းတစ္ခုမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၇ လက ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ေသာ မေလးေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ MH 370 မွျဖစ္ ေၾကာင္း မေလးရွားႏုိင္ငံက ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ MH 370 မွာ အိႏိ္ၵယသမုဒၵရာအတြင္း ၾကမ္ၼာဆုိးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ရေၾကာင္း ပထမဆံုးအေထာက္အထားျဖစ္ၿပီး ေလေၾကာင္းက႑၏ အႀကီးမားဆံုးပေဟ ဠိတစ္ခုကုိ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေပၚလာခဲ့သည္။ ေလယာဥ္အား ရွာေဖြေနသည့္ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကုိ ဦးေဆာင္ေနသည့္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံကလည္း MH 370 ရွာေဖြျခင္းလုပ္ငန္းမွာ လမ္း ေၾကာင္းမွန္ေပၚတြင္ ရွိေနေၾကာင္း ယံုၾကည္ခ်က္ျပန္လည္ခုိင္မာလာသည္ ဟုဆုိသည္။

ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့သည့္ ေလယာဥ္ ပ်က္အစိတ္အပုိင္းမွာ MH 370 မွ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ တူးေလာ့စ္ ၿမဳိ႕ရွိ ႏုိင္ငံတကာကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက အတည္ျပဳေပးခဲ့သည္ဟု မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နာဂ်စ္ရာဇက္က ၾကာသပေတးေန႔အေစာပုိင္းတြင္ ေျပာခဲ့ၿပီး သက္ေသပစ္ၥည္းရွာေတြ႕ရန္ ကာလၾကာျမင့္စြာ ေစာင့္ဆုိင္းေနရမႈကုိ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္မူ ပုိမုိသတိထားေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အသံုးအႏႈန္းကုိ အသံုးျပဳခဲ့ၿပီး ထုိအစိတ္အ ပုိင္းမွာ MH 370  မွျဖစ္ရန္ “ျဖစ္ႏုိင္ ေျခအလြန္ျမင့္မား” သည္ဟုဆုိကာ တိတိက်က် အၿပီးသတ္ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ရန္ စမ္းသပ္မႈမ်ား ထပ္မံလုိအပ္သည္ ဟုဆုိသည္။

၀မ္းနည္းပူေဆြးေနသည့္ က်န္ရစ္သူ မိသားစုမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား စုိးရိမ္မႈမ်ားျဖင့္ သတင္းေစာင့္ဆုိင္းေနခဲ့ရၿပီး မေလးေလေၾကာင္း ဘုိးရင္း ၇၇၇ အမ်ဳိးအစားေလယာဥ္၏ ကံၾကမၼာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ပထမဆံုးအေထာက္အထားကုိ အခ်ဳိ႕က ႀကဳိဆုိ ခဲ့ၾကသည္။ MH 370  သည္ ၿပီးခဲ့ သည့္ႏွစ္ မတ္ ၈ တြင္ လူ ၂၃၉ ဦး လုိက္ပါလ်က္ ကြာလာလမ္ပူမွ ေဘဂ်င္းသုိ႔ထြက္ခြာလာစဥ္ ထူးဆန္းစြာ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း၍ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

KHTUN

Vote: 
No votes yet

Add new comment