ကမၻာလံုးဆုိင္ရာႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ဆုကုိ ကင္ဂ်ံဳအန္အား အင္ဒုိနီးရွား ခ်ီးျမႇင့္

အင္ဒုိနိးရွားႏုိင္ငံ ဘာလီကၽြန္းအေျခစုိက္ ဆူကာႏုိစင္တာသည္ ႏွစ္စဥ္ ခ်ီးျမွင့္ေလ့ရွိသည့္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ဆုကုိ ေျမာက္ကုိရီး ယား သမၼတ ကင္ဂ်ဳံအန္အား ခ်ီးျမႇင့္ ခဲ့ၿပီး ေခတ္သစ္ကုိလုိနီ၀ါဒႏွင့္ နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒကုိ တြန္းလွန္တုိက္ခုိက္မႈ ခ်န္ပီယံတစ္ဦးအျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဆု၏အမည္ရွင္ျဖစ္ေသာ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံ တည္ေထာင္သူ သမၼတေဟာင္း ဆူကာႏုိ၏ သမီးျဖစ္သူ ရိခ်္မာ၀ါတီဆုိကႏုိပူထရီသည္ အင္ဒုိနီးရွားဆုိင္ရာ ေျမာက္ကုိရီးယားသံအမတ္ႀကီး မစၥတာ ရီဂ်ဳံ႐ူးႏွင့္ ဇူလုိင္ ၃၀ တြင္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ေနာက္ ဆုကုိေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆူကာႏုိဆုသည္ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ကမၻာ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိး ေရးအတြက္လုပ္ေဆာင္သူမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳ ခ်ီးျမွင့္ေလ့ရွိၿပီး ျမန္မာ့ဒီ မိုကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အိႏိ္ၵယႏုိင္ငံမွ မဟတၱမဂႏီ္ၵ တုိ႔ကဲ့သုိ႔ ထင္ရွားသူမ်ားကုိ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ဖူးသည္။ ရန္လုိ ၿခိမ္းေျခာက္တတ္သည့္ မူ၀ါဒေၾကာင့္ ေတာင္ကုိရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္တုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တင္းမာေနသည့္ ကင္ဂ်ဳံအန္မွာ ကမၻာ႔ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအတြက္ မည္သုိ႔ပါ၀င္ေဆာင္ ရြက္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းျခင္းမရွိဘဲ အထက္ေဖာ္ျပပါ ဒီမုိကေရစီပံုရိပ္မ်ားႏွင့္လည္း ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္းမရွိေပ။

ဆူကာႏုိစင္တာသည္ ယခင္ကလည္း ေျမာက္ကုိရီးယား ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ကင္အီဆြန္းကုိ ဆုခ်ီးျမႇင့္ ဖူးၿပီး ရိခ်္မာ၀ါတီက ကင္အီဆြန္းအား လြတ္လပ္ေရးနွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသူရဲ ေကာင္းဟု ေခၚတြင္ခဲ့သည္။ “ဒါေၾကာင့္ အခုခ်ီးျမွင့္မႈက ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ၿပီး ကုိလုိနီလက္သစ္ေတြကုိ တြန္းလွန္တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ သမၼတကင္ဂ်ဳံအန္ကုိ ဆုခ်ီးျမွင့္ခဲ့တာပါ” ဟု ရိခ်္မာ၀ါတီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

KHTUN

Vote: 
No votes yet

Add new comment