ျပည္သူထည့္ဝင္ႏိုင္ေသာ အခြန္အခကိုသာ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ၿပီး မ်ွတေသာ ႏႈန္းထားမ်ားကိုသာ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ဟုဆို

ျပည္သူထည့္ဝင္ႏိုင္ေသာ အခြန္အခကိုသာ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ၿပီး မ်ွတေသာ ႏႈန္းထားမ်ားကိုသာ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဦးလွမိုးေအာင္က ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္တြင္ေျပာသည္။
 
ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ၾကက္ေပါင္ေက်းရြာ၊ ေပၚေတာ္မူဘုန္းေတာ္ႀကီး ေက်ာင္း ဝိသာခါ ဓမၼ႐ုံ၌ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲ တြင္ယင္းသို႕ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ အခြန္ေကာက္ခံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္သူထည့္ဝင္ႏိုင္ေသာ အခြန္အခကိုသာ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ မ်ွတေသာ ႏႈန္းထားမ်ားကိုသာ ေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေငြရရိွရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား အတြက္ ေပးသင့္ေပးထိုက္ေသာ အေမြမ်ား ေပးခဲ့ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဓနအင္အားႏွင့္ ပညာအေမြမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း မ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ရန္ပုံေငြ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အစိုးရသည္ အျမဲတမ္းျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူ၍ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ ျပည္သူပါမွသာ လုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား အေနႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါ၊ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ထို႕အတူ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အျမဲတမ္းေတြ႔ဆုံၿပီး လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရတြင္ တာဝန္ရိွေၾကာင္း၊ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္တာရိွသလို ေဆာင္ရြက္မေပးႏိုင္ တာလည္း ရိွေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္တာ ႐ွိသလို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္တာ ရိွေၾကာင္း၊ ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အျမဲတမ္းခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း၊ ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္ မ်ားကို ခ်က္ခ်င္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ သည္မ်ားကို လည္း အဆင့္ဆင့္ တင္ျပေဆြးေႏြး ေဆာင္ရြက္ သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment