ျမန္မာ့အဖုိးတန္ သယံဇာတသစ္မ်ား တရားမ၀င္ ထုတ္လုပ္ေနမႈမ်ားအား ဖမ္းဆီး

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ခ႐ိုင္၊ မံစီၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမ်ားက နယ္ေျမလုံၿခဳံေရးႏွင့္ စုိးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိစဥ္ ေလေၾကာင္း ကင္းေထာက္မႈမ်ားအရ ခလန္-ထိန္ႏု-မန္ခ်န္အနီးတစ္၀ုိက္၌ ျမန္မာ့အဖုိးတန္သယံဇာတ မ်ားအား တရားမ၀င္ထုတ္လုပ္ေနသည့္ မသကၤာဖြယ္ရာ လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ ယာဥ္မ်ားႏွင့္ စုပုံထားသည့္ သစ္မ်ားအားေတြ႕ရွိခဲ့သျဖင့္ ႏုိင္ငံ့သယံဇာတမ်ားအား မိမိကုိယ္က်ဳိးစီးပြား အတြက္ တရားမ၀င္ထုတ္လုပ္ေနမႈမ်ား မရွိေစေရးအတြက္ အဆုိပါေနရာမ်ားသုိ႕ သြားေရာက္ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးက သတင္းေဖာ္ျပထားသည္။
 
ထုိသုိ႕ေဖာ္ထုတ္ျခင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ မတ္ ၂၉ ရက္မွ ဧၿပီ ၅ ရက္အတြင္း မံစီၿမိဳ႕နယ္၊ ခလန္-ထိန္ႏု-မန္ခ်န္တစ္၀ုိက္မွ စုစုေပါင္းကြၽန္းသစ္လုံးႏွင့္ ခြဲသားဆုိဒ္စုံ ၈၆ တန္ခြဲခန္႔၊ သစ္ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ သစ္တင္ယာဥ္ ၄၄ စီး၊ Wheel Loader ၄ စီး၊ ဘက္ဟုိးယာဥ္ ၁ စီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ၂ ဦးႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသား ၁၃ ဦး တို႔ကို ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။
 
အထက္ပါဖမ္းဆီးရမိသူမ်ား၊ တရားမ၀င္သစ္မ်ားႏွင့္ ယာဥ္မ်ားအား သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္း အပ္ႏွံခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ့အဖိုးတန္ သယံဇာတမ်ားအား ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားအတြက္ တရားမ၀င္ထုတ္လုပ္ေနမႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္လုံၿခဳံေရး စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ဆက္လက္ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ ဖမ္းဆီးလ်က္ ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
Average: 4 (1 vote)

Add new comment