မိမိ၏က်င္ငယ္ေရကုိ ေသာက္ကာ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်

အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ ကေနဒါႏုိင္ငံသား ကာယဗလေမာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဂၽြန္ဒီပက္စ္က သူ၏ ကုိယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္း ေစရန္အတြက္ တနလၤာမွ ေသာၾကာေန႔အထိ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ အနည္းငယ္ႏွင့္ က်င္ငယ္ေရကုိ ေသာက္ကာ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ခ်ခဲ့သည္။ သီတင္း တစ္ပတ္ ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္မွသာ အစားအေသာက္ တစ္ႀကိမ္သာ စားခဲ့သည္။
 
ဂၽြန္ဒီပက္စ္သည္ အသက္ ၁၉ နွစ္ အရြယ္ကတည္းက ကာယဗလ အားကစားကုိ စြဲလမ္းစြာေလ့က်င့္ခဲ့ၿပီး ၂၂ ႏွစ္လံုးလံုး ကာယဗလ အားကစားကုိ လုိက္စားခဲ့ကာ ေမာင္စၾက၀ဠာၿပဳိင္ပြဲမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။
 
၄င္းအေနျဖင့္လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္ခန္႔မွစ၍ ေလ့က်င့္မႈဒဏ္ႏွင့္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ျမင့္တက္လာမႈ ေၾကာင့္ နာတာရွည္ နာက်င္မႈ ဒဏ္ကုိ ခံစားေနခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ လူေနထုိင္မႈ ပံုစံေျပာင္းလဲမႈအျဖစ္ အသားစားျခင္း ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအျပင္ ေျခာက္လလုံးလံုး တနလၤာမွ ေသာၾကာေန႔အထိ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္ အနည္းငယ္ႏွင့္ က်င္ငယ္ေရကုိ ေသာက္သံုးခဲ့ကာ တစ္ပတ္တာကုန္ဆံုးခ်ိန္မွသာ အစားအေသာက္ တစ္ႀကိမ္သာ စားခဲ့ျခင္းျဖင့္ ေပါင္ ၃၀ အထိ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ခ်ႏုိင္ခဲ့သည္။
 
ယခုအခါ ကာယဗလေမာင္ ဂၽြန္ဒီပက္စ္သည္ ကုိယ္အေလးခ်ိန္ ေပါင္ ၁၈၀ မွ ေပါင္ ၁၃၀ ထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၄င္း ခံစားခဲ့ရသည့္ နာတာရွည္ နာက်င္မႈေ၀ဒနာလည္း ေပ်ာက္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။
 
Ref : Daily Mail TV
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment