အသစ္စက္စက္ အြန္လိုင္းေစ်းကြက္ MOGOZAY.COM အား ျမန္မာျပည္တြင္ မိတ္ဆက္ - ကံထူးရွင္ ေစ်းဝယ္သူ တစ္ဦးအား က်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္မည္

ထိပ္တန္း e-commerce ဆိုင္ရာ နည္းပညာ ကုမၼဏီ Mogo Co. Ltd. မွ ယံုၾကည္စိတ္ခ် ရျပီး စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာျဖင့္ အြန္လိုင္းမွတဆင့္ အလုိရွိရာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူရရွိႏိုင္မည့္ www.mogozay.com “Mogozay.com” အြန္လိုင္းေရွာ့ပ္ အသစ္အား ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ ျပီးခဲ႔သည့္ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္ေန႔က တရားဝင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။
 
Mogozay.com တြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ဖက္ရွင္ အသံုး အေဆာင္မ်ား၊ ပရိေဘာဂ၊ အီလက္ထေရာနစ္၊ မိုဘိုင္းလ္ႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား၊ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ အိမ္သုံးႏွင့္ အလွအပ ပစၥည္း မ်ားအစရွိသည့္ အရည္အေသြးျမင့္ ကုန္ပစၥည္း အမ်ိဳးအစားေပါင္း (၂၁,၀၀၀) ေက်ာ္ကို အသက္သာဆုံးေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။
 
ထို႕အျပင္ Mogozay.com မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးျဖစ္သည့္ “Self-Collection Points” ဝန္ေဆာင္မႈ စနစ္ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ျပီး အဆုိပါ ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္း သြားလာရအဆင္ေျပသည့္ ေနရာ (၁၀) ခု၌ ပို႕ေဆာင္ခ အခမဲ့ျဖင့္ Mogozay.com မွ ဝယ္ယူ ထားသည့္ ပစၥည္းမ်ားကို ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ ရယူႏိုင္မည့္ စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ Mogozay.com ကို သံုးစြဲေနသူ (၂,၀၀၀) ေက်ာ္ ရွိေနျပီျဖစ္ျပီး ေစ်းဝယ္သူ အမ်ားစုမွာ အဆင္ေျပလြယ္ကူျပီး ကုန္က်စရိတ္ အထူးသက္သာသည့္ Self-Collection Point ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ကို အသံုးျပဳလ်က္ ရွိသည္။
 
Mogozay.com ၏ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာႏွင့္ CEO ျဖစ္သူ Mr. Mark Wang က “ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ယေန႔မွာ Mogozay.com ကို မီဒီယာမ်ားနဲ႔ ေရွ႕ေမွာက္မွာ တရားဝင္ မိတ္ဆက္ႏိုင္ခဲ့လုိ႔ အထူး ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ျမန္မာျပည္တြင္းရွိ အြန္လိုင္း ေစ်းဝယ္သူမ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ထူးျခားတဲ့ ေစ်းႏႈန္းမ်ားနဲ႔ အဆင္ေျပ လြယ္ကူစြာ ေရာင္းခ်ေပးေနတဲ့ နံပါတ္ (၁) အြန္လိုင္းေရွာ့ပ္ျဖစ္လာဖုိ႔ ၾကီးမားတဲ့ ေျခလွမ္းကို လွမ္းႏိုင္ခဲ့ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ Self-Collection Points ဝန္ေဆာင္မႈ စနစ္ဟာဆုိရင္ ျမန္မာျပည္မွာ ပထမဆုံးျဖစ္ျပီး ေစ်းဝယ္ သူမ်ားကို အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္၊ လူပင္ပန္းျခင္းမ်ား မ်ားစြာ သက္သာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ထုိ႔အျပင္ Mogozay.com သည္ ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းႏွင့္ တရားဝင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အတြက္ သေဘာတူညီမႈ ရရွိထားျပီး ကုန္ပစၥည္း အမ်ားစုကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား အသီးသီးသို႔ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝွမ္းရွိ ေစ်းဝယ္သူမ်ား အေနျဖင္႔ မိမိတို႔၀ယ္ယူလိုေသာ ပစၥည္းမ်ားကို Mogozay.com ႏွင့္ Android အက္ပလီေကးရွင္း တုိ႔ မွတစ္ဆင့္ အဆင္ေျပလြယ္ကူ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာစြာျဖင့္ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
 
“ကြ်န္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ ရရွိထားျပီျဖစ္လုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းလုံးမွာရွိတဲ့ ၀ယ္ယူသူမ်ားထံသို႔ လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာနဲ႔ ပို႕ေဆာင္ေပးႏိုင္တယ့္ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ရွိေနပါတယ္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာ့စာတိုက္လုပ္ငန္းႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ၄င္းတို႔ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္း သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈ package tracking စနစ္ မ်ားကိုလည္း Mogozay.com မွာ မၾကာမီမွာ ထည့္သြင္းေပးဖုိ႔ စီစဥ္ေနတဲ့အတြက္ ေစ်း၀ယ္သူမ်ား ပိုမိုအဆင္ေျပ စိတ္ေက်နပ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ “အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာႏွင့္ CEO ျဖစ္သူ Mr. Mark Wangမွ ထပ္မံေျပာၾကားခဲ႔သည္။
 
Mogozay.com ကို ေစ်းဝယ္သူမ်ား အဆင္ေျပလြယ္ကူေစရန္ ျမန္မာႏွင့္ အဂၤလိပ္ အပါအဝင္ ဘာသာစကား မ်ားစြာျဖင့္ ဖန္တီးေပးထားျပီး Credit Card သံုးစြဲမႈ အပါအဝင္ ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္မ်ိဳးစံုကိုလည္း အဆင္ေျပ လြယ္ကူစြာျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
 
ထို႔အျပင္ Mogozay.com ကို အသံုးျပဳျပီး အြန္လိုင္းမွ ေစ်းဝယ္ၾကသည့္ Customer မ်ားအား ေက်းဇူးတုန္႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ ကံထူးရွင္ တစ္ဦးအား ေရြးခ်ယ္ျပီး က်ပ္ သိန္း (၁၀၀) အထူးဆုၾကီးကို ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရျပီး Mogozay.com တြင္ က်ပ္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ဖိုးအားေပးသူ မည္သူမဆို အဆိုပါကံစမ္းမဲအစီအစီစဥ္ကို ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment