မြန္နိုင္ငံေရးပါတီႏွစ္ခု ေပါင္းစည္း

မြန္နိုင္ငံေရးပါတီမ်ားျဖစ္သည့္ မြန္းအမ်ိဴးသားပါတီႏွင့္ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီတို႔ ၏ ႏွစ္ပါတီ ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ေအာင္ျမင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း မြန္အမ်ိဳးသားပါတီမွ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးနိုင္စိုးျမင့္က The Ladies News သို႔ေျပာၾကားသည္။
 
ေပါင္းစည္းေရးမူ ၅ ခ်က္ကို အေျခခံျပီးေဆြးေႏြးခဲ့ရာတြင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးက လက္ခံသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေပါင္းစည္းေရးမွာ ေအာင္ျမင္သြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကားသည္။
 
`ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းေရးဟာ ျပီးျမာက္သြားလို႔ေျပာနိုင္တယ္။ နည္းနည္းက်န္ေနေသးတာ နာမည္အသစ္ကို လူထုဆီက ဆႏၵယူမယ္။ ေပါင္းစည္းေရးကို ၁၉ ျမိဳ့နယ္မွာရွိတဲ့ ႏွစ္ဖက္ပါတီ၀င္ေတြကို ခ်ျပရမယ္။ အဲဒါျပီးရင္ေတာ့ နာမည္အသစ္နဲ႔ ေမြးဖြားလာမယ္` ဟု ဦးနိုင္စိုးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
 
ေပါင္းစည္းေရးပံုစံမွာ မြန္းအမ်ိဳးသားပါတီမွ ဗဟိုေကာ္မတီ ၅၀ ဦး၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီမွ ဗဟိုေကာ္မတီ ၅၀ ဦး စုစုေပါင္း ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ၁၀၀ ဦးျဖင့္ ေပါင္းစည္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။
 
`ဥကၠ႒ေရြးတယ္ သူတို႔ဘက္မွလည္း ဥကၠ႒ႏွစ္ေယာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘက္မွာလည္း ဥကၠ႒ႏွစ္ေယာက္
ထားလိုက္တယ္။ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔က သူတို႔ဘက္မွလည္း ကၽြန္ေတာ္ဘက္မွာလည္း သံုးေယာက္၊ အဲဒီ သေဘာ ေပါင္းတယ္` ဟု ဦးနိုင္စိုးျမင့္က ေျပာၾကားသည္။
 
လာမည့္ ၾသဂုတ္မွ စတင္ကာ ေပါင္းစည္ေရးကုိ ေအာင္ေျခရွိ ႏွစ္ဖက္ပါတီ၀င္မ်ားထံ ရွင္းလင္းျချပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္၊း အမည္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီးလည္း လက္ရွိတြင္ မြန္လူထုမွ ေပးထားသည့္ အမည္မ်ားထဲမွ ၁၀ ခုခန္႔ကို လ်ားထားထားျပီး ေအာက္ေျခပါတီ၀င္မ်ား၏ ဆႏၵရယူကာ အဆိုပါမည္မ်ားထဲမွာ အမည္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္မည္ဟု ဆိုသည္။
 
မြန္အမ်ိဳးသားပါတီႏွင့္ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီတို႔သည္ ႏွစ္ပါတီေပါင္းစည္းေရးကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကတည္းက စတင္ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။
 
ေအာင္ရဲေနာင္
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment