ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွ တရားမဝင္ပ်ဥ္းကတုိးႏွင့္သစ္ယာခြဲသား မ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကသာခ႐ိုင္၊ ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ မုတ္ဝႀကိဳးဝ္ိုင္း အတြင္းမွ တရားမဝင္ပ်ဥ္းကတိုး ႏွင့္ သစ္ယာခြဲသားမ်ားကုိ ဖမ္းမိ ခဲ့ေၾကာင္း MONREC ထံက သိရသည္။
 
အဆုိပါျဖစ္စဥ္မွာ ေမ ၁၉ ရက္ ညေန ၃ နာရီခန္႔က ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီး႒ာန၊ ဦးစီးအရာရိွဦးမ်ိဳးႏိုင္ ဦးေဆာင္ေသာ သစ္ေတာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ မုတ္ဝႀကိဳးဝိုင္းအတြင္း ေဒသခံမ်ား၏ သတင္းေပးခ်က္အရ ဝင္ေရာက္ ႐ွာေဖြရာ တရားမဝင္ ပ်ဥ္းကတိုးခြဲသားႏွင့္ သစ္ယာခြဲသားဆိုဒ္စံု ၁၁၀ ေခ်ာင္း၊ ၁၃.၂၃၂၂တန္အား ႐ွာေဖြစစ္ေဆးေတြ႔ရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ယင္း တရားမဝင္သစ္ခြဲသားမ်ား ျပဳလုပ္သူကို အျမန္ဖမ္းမိေရး သက္ဆိုင္ရာေဒသခံမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ထားရွိေၾကာင္းျဖင့္ လည္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment