မႏၱေလးမွ မူဆယ္သုိ႔တင္ပုိ႔မည့္ ေျမြအရွင္ ၅၁၂ ေကာင္ႏွင့္ ေျမြအေသ ၁၉၂ ေကာင္တုိ႔အား သိမ္းဆည္းရမိ

မႏၱေလးမွ မူဆယ္သုိ႔ တင္ပုိ႔မည့္ ေျမြမ်ဳိးစံုတင္ေဆာင္လာသည့္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္အား ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း MONREC ထံက သိရသည္။
 
တရားမဝင္ ကုန္စည္မ်ား တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေရပူႏွင့္မရမ္းေခ်ာင္ အၿမဲတမ္းစစ္ေဆးေရး စခန္းတို႔အား ဌာနဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမ ၁၇ ရက္တြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕မ်ား သို႔ သြားေရာက္မည့္ယာဥ္မ်ားအား ေရပူအၿမဲတမ္း စစ္ေဆးေရးစခန္း ပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရးအဖဲြ႕မွ စစ္ေဆးမႈ မ်ားေဆာင္ရြက္စဥ္ ေကာင္းေဟာ္ ေက်းရြာအနီး၌ မသကၤာဖြယ္ ယာဥ္ တစ္စီးအား ေတြ႕ရွိ၍ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ယာဥ္ေပၚတြင္ တင္သြင္း၊ တင္ပို႔ျခင္းခြင့္ မျပဳသည့္ တရားမဝင္ေျမြေပြး အရွင္ ၂၉၆ ေကာင္၊ ေျမြေပြးအေသ ၂၃ ေကာင္၊ စုစုေပါင္း ၁၃၂ ပိႆာ၊ လင္းေျမြအရွင္ ၂၁၆ ေကာင္၊ လင္းေျမြအေသ ၁၆၉ ေကာင္ စုစုေပါင္း ၁၄၇ ပိႆာႏွင့္ ပစၥည္းသယ္ေဆာင္သည့္ ယာဥ္တစ္စီး၊ စုစုေပါင္း ခန္႔မွန္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္ ၄ ဒသမ ၃၃၇ သန္းခန္႔အား ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
အဆုိပါ ဖမ္းဆီးရမိမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္းျဖင့္လည္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment