ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ားသုိ႔ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ ဟိႏၵဴ၊ မြတ္ဆလင္မ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္းမရွိေသး

ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ားသုိ႔ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ ဟိႏၵဴ၊ မြတ္ဆလင္မ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။
 
မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ၿပိဳ (ဝဲ)ၿမိဳ႕ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္း၌ လဝကၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးကိုကိုေသာ္ ဦးစီး ၃၃ ဦး၊ လူ/ကယ္/ျပန္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေသာင္းေ႐ႊ ဦးစီး ၄ ဦး၊ လက္ေထာက္မီးသတ္ဦးစီးမႉး ဦးခိုင္မင္းႏိုင္ ဦးစီး ၄ ဦး၊ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအုပ္ ေက်ာ္ဝင္း ဦးစီး ၄ ဦး၊ သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုရဲမႉး တင္ႏိုင္စိုး ဦးစီး ၈ ဦး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုရဲအုပ္ မာမာလြင္ ဦးစီး ၅ ဦး၊ အထက္တန္း သူနာျပဳ ဦးသန္းဝင္း ဦးစီး ၄ ဦးတို႔ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ငါးခူရ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္း၌ လဝကၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးဝင္းခိုင္ ဦးစီး ၃၀ ဦး၊ လူ/ကယ္/ျပန္ ဒုၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးဝင္းေအာင္ေဌး ဦးစီး ၆ ဦး၊ လက္ေထာက္ မီးသတ္ ဦးစီးမႉး ဦးေမာင္ေထြး ဦးစီး ၄ ဦး၊ မႈခင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ရဲအုပ္ ခင္ေမာင္လတ္ ဦးစီး ၄ ဦး၊ သတင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုရဲမႉး ေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္း ဦးစီး ၈ ဦး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ ဒုရဲအုပ္ ခင္ေဖြးႏုထြန္း ဦးစီး ၅ ဦး၊ အထက္တန္းသူနာျပဳ ဦးေအာင္မင္းခန္႔ ဦးစီး ၃ ဦးတို႔ျဖင့္ လည္းေကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာမည့္သူမ်ားအား လက္ခံေရးေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈမ်ား ရွိေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။
 
ယင္းသုိ႔ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျပန္လည္လက္ခံေရးစခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ကာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္ ၀င္ေရာက္လာမည့္သူမ်ားကုိ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိေသာ္လည္း ဟိႏၵဴ/ မြတ္ဆလင္မ်ား ျပန္လည္ ဝင္ေရာက္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment