သက္တမ္း ၂၈၉ ႏွစ္ ကၽြန္းပင္ၾကီး ပင္စည္ျဖတ္ပိုင္းျဖင့္ ကၽြန္းပင္ၾကီး ရွင္သန္ခ့ဲစဥ္က ေခတ္ျပိဳင္သမိုင္းယွဥ္တြဲ ေဖာ္ျပသည့္ ျပကြက္ကို လင္းႏို႔ဂူတြင္ ျပသရန္စီစဥ္

သက္တမ္း ၂၈၉ ႏွစ္ ကၽြန္းပင္ၾကီး ပင္စည္ျဖတ္ပိုင္းျဖင့္ ကၽြန္းပင္ၾကီး ရွင္သန္ခ့ဲစဥ္က ေခတ္ျပိဳင္ သမိုင္းယွဥ္တြဲ ေဖာ္ျပသည့္ ျပကြက္ကို လင္းႏို႔ဂူတြင္ ျပသရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
 
၎သက္တမ္း ၂၈၉ ႏွစ္ရွိ ကၽြန္းပင္ၾကီး၏ ပင္စည္ျဖတ္ပိုင္းအား စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕႔၏ ၾကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ကန္႔ဘလူျမိဳ႕နယ္ လင္းႏို႔ဂူ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ပညာေပးစခန္းတြင္ ကၽြန္းပင္ၾကီး ရွင္သန္စဥ္က ေခတ္ျပိဳင္သမိုင္းႏွင့္ ယွဥ္တြဲ ေဖာ္ျပသည့္ ျပကြက္ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး သစ္ေတာ ဦးစီးဌာနက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
 
ယင္းကၽြန္းသစ္ ျဖတ္ပိုင္းသည္ ဟုမၼလင္းျမိဳ႕နယ္အတြင္း လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ခန္႔က ေျမေအာက္တြင္ နစ္ျမဳတ္ေနခဲ႔ရာမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေဒသခံမ်ားက တူးေဖၚရရွိခ့ဲသည္။ ထို႔ေနာက္ ေဒသခံမ်ားက သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန သို႔ အပ္နွံခဲ႔သည္။
 
ယင္းကၽြန္းပင္သစ္ျဖတ္ပိုင္းသည္ ကိုလိုနီေခတ္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ တံဆိပ္ အမွတ္အသားမ်ား ပါရွိသည့္ က်ြန္းသစ္လံုးႀကီး၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ဓာတ္ပုံ- စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးသစ္ေတာဦးစီးဌာန
The Ladies News
 
 

 

Vote: 
Average: 5 (1 vote)

Add new comment