အေလာင္းေတာ္ကႆပ ႏွင့္ ဇလုံေတာင္တြင္ ေကဘယ္ကားတပ္ဆင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္းဆို

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစ ေရး ေဆာင္ရြက္သည့္အထဲ တစ္ခု အေနျဖင့္ အေလာင္းေတာ္ကႆပ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ဇလုံေတာင္တို႔တြင္ ေကဘယ္ကား တပ္ရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။
 
သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသည္ ေဒသအတြင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ အတြက္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္လၽွက္ရွိေၾကာင္း ယင္းအတြက္ အေလာင္းေတာ္ကႆပ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ဇလံုေတာင္တို႔တြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးမႈနည္းပါးေစၿပီး ေဒသခံမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ခရီးသြားျပည္သူ တို႔ သြားလာ လြယ္ကူေစရန္ ေကဘယ္ကားတပ္စင္ႏိုင္မႈ ျဖစ္ေျမႇာက္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ့ဲေၾကာင္းဆိုသည္။
 
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲႊအေနျဖင့္ Kaung Thit Hein Construction Co.,Ltd.ႏွင့္ Jewel Golden Elephant Construction Co.,Ltd. တို႔ကို ၂၀၁၈ ဇန္န၀ါရီ ၇ရက္ေန႔တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔႐ုံးသို႔ ဖိတ္ေခၚကာ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲေၾကာင္း Sagaing Reginal Information Page တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ ထားသည္။
 
အဆိုပါ ေခၚယူေတြ႔ဆုံခ့ဲသည့္ ကုမၸဏီထဲမွ Jewel Golden Elephant Construction ကုမၸဏီသည္ ကမၻာ့ပထမဆံုး ေကဘယ္ကားထုတ္ ကုမၸဏီျဖစ္သည့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ POMA ကုမၸဏီႏွင့္ပူးေပါင္းျပီး က်ိဳက္ထီးရိုး ေစတီေတာ္တြင္ ေကဘယ္ကား တပ္ဆင္တည္ေဆာက္ ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ကုမၸဏီျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုသည္။
 
က်ိဳက္ထီးရိုးေတာင္ေတာ္တြင္ ေကဘယ္ကား အရွည္မိုင္မွာ (၄)မိုင္ေက်ာ္ ရွည္လ်ားၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေငြေၾကးပမာဏ ေဒၚလာ(၂၆) သန္းခန္႔ရွိၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းရွိ အဆိုပါသတ္မွတ္ေနရာမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ပါက ခရီးမိုင္ပိုရွည္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏလည္း ပိုမ်ားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ယခုအခါ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ ဖိတ္ေခၚမႈေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း ေကဘယ္ကား တပ္ဆင္ႏိုင္မည့္ ျဖစ္ေျမာက္ႏိုင္စြမ္း အလားအလာတို႔ကို သုေတသနျပဳလုပ္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
 
အေလာင္းေတာ္ကႆပ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္သည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး မင္းကင္းျမိဳ႕နယ္၊ ကနီျမိဳ႕နယ္၊ ယင္းမာပင္ျမိဳ႕နယ္ စသည့္ ျမိဳ႕နယ္တို႔၏ ဧရိယာအတြင္းရွိျပီး ဧရိယာ စတုရန္းကီလိုမီတာ ၁၅၉၇ က်ယ္၀န္းသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အၾကီးဆုံး အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္ျဖစ္ျပီး အာဆီယံ အေမြအႏွစ္ဥယ်ာဥ္စာရင္း၀င္ ဥယ်ာဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ဓာတ္ပုံ- စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႕
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment