ျဗိတိန္တစ္၀န္းႏွင္းမ်ားထူထပ္စြာက်ဆင္းေန၊ ေက်ာင္းမ်ား ပိတ္ထားရ အပူခ်ိန္ အႏွုတ္ ၁၂ ဒီဂရီအထိ က်ဆင္းႏိုင္ေၾကာင္း မိုးဇလ သတိေပး

ျဗိတိန္တစ္၀န္းတြင္ ႏွင္းမ်ားထူထပ္စြာက်ဆင္းေနျပီး ရာသီဥတုအေျခအေန ဆိုးရြားေနမွု ့ေၾကာင့္ ေက်ာင္းမ်ားကိုပိတ္ထားလိုက္ရျပီျဖစ္သည္။ ယမန္ေန ့
(တနဂၤေႏြ) က ႏိုိ္င္ငံတစ္၀န္းႏွင္းမ်ားထူထပ္စြာက်ဆင္းခဲ့ျပီး အခ်ို ့ေနရာမ်ားတြင္ ႏွင္းအထူ ၁၃ လက္မအထိက်ဆင္းခဲ့ကာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ား
ျပတ္ေတာက္သြားခဲ့သည္။ ရထားခရီးစဥ္မ်ား၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသလို လ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္မွု ့မ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီးယေန ့
(တနၤလာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၁)အထိ ႏွင္းမ်ားဆက္လက္က်ဆင္းေနသည့္အတြက္ျဗိတိန္ျပည္သူမ်ားလမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးျပတ္ေတာက္မွု ့၊လ်ပ္စစ္အားျပတ္
ေတာက္မွု ့ ျပသနာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

အဂၤလန္၊ စေကာ့တလန္ေတာင္ပိုင္း၊ ေ၀းလ္တို ့တြင္ ရာသီဥတုပိုမိုဆိုးရြားခဲ့ကာ ေ၀းလ္ရွိ Sennybridge တြင္ ယခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္စံခ်ိန္အျဖစ္ အပူခ်ိန္ အႏွုတ္ ၁၁ အထိ ေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ အဂၤလန္တြင္ ဘာမင္ဂမ္ျမိဳ ့က
ႏွင္းက်မွု ့ကို ပိုမိုသိသာစြာခံစားခဲ့ရျပီး ဆက္လက္ဆိုးရြားေနသည့္အတြက္ ယေန ့ (တနၤလာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၁)တြင္ ေဒသတြင္းမွ ေက်ာင္းမ်ား အားလံုးကို
ပိတ္ထားရန္ ဘာမင္ဂမ္ျမိဳ ့ေကာင္တီအာဏာပိုင္အဖြဲ ့ကဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို ့ အေရးေပၚေက်ာင္းပိတ္ရန္ ဆံုျဖတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသတြင္းမွ
ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၂ သိန္းအတြက္ ပိတ္ရက္တစ္ရက္ပိုရေစခဲ့ေသာ္ လည္း အလ်င္စလို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည္ဟုဆိုကာ ေ၀ဖန္မွု ့မ်ား ရွိေနသည္။
သို ့ေသာ္ဘာမင္ဂမ္ျမိဳ ့အာဏာပိုင္မ်ားကဲ့သို ့ပင္ ဂလူစတာရွိဳင္းယား၊လန္ဒန္၊ ဘက္ကင္ဟမ္ရွိဳင္းယား၊ အက္ဆက္၊ လက္စတာရွိဳင္းယား၊ ဒါဘီရွိဳင္းယားေဒသအတြင္းမွ ေက်ာင္းမ်ားကိုလည္း ပိတ္ထားရန္ ေဒသအာဏာပိုင္မ်ားက ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

ျဗိတိန္မိုးဇလက ႏိုင္ငံတစ္၀န္းႏွင္းက်မွု ့အေျခအေနကို အ၀ါေရာင္အဆင့္ သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ထားျပီး ယေန ့(တနၤလာ၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၁)တြင္ အပူခ်ိန္
အႏွုတ္ ၁၂ အထိ ေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးေၾကညာထားသည္။

Ref း DM
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment