စုေပါင္း တကၠစီမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေရးဆြဲၿပီး စနစ္တက် ယာဥ္လိုင္း ေျပးဆြဲႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေန

ဆူးေလ-ေအာင္မဂၤလာ အေ၀းေျပးကြင္း၊ ဆူးေလ-ေရႊေပါက္ကံ၊ ဆူးေလ-ေျမာက္ဥကၠလာ စသည္တို႕ကို ေျပးဆြဲေနသည့္ စုေပါင္း တကၠစီမ်ားအတြက္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ေရးဆြဲၿပီး စနစ္တက် ယာဥ္လိုင္း ေျပးဆြဲႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈနွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန၀န္ၾကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ေျပာသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ပန္းပဲတန္းျမိဳ႕ နယ္၊မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ လႊတ္ေတာ ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းနိုင္ဦး က ''ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အတြင္း ခရီးသြားျပည္သူမ်ား အတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး က႑တြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေနသည့္ စင္းလံုးငွားယာဥ္လိုင္းမ်ားကို တရားဝင္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရိွ/မရိွ ကို သိရိွလိုေၾကာင္း’’ ေမးျမန္းခဲ့မႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ယင္းသို႕ ထည့္သြင္း ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ဆူးေလ-ေအာင္မဂၤလာလုိင္းမ်ား ေျပးဆြဲေနေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားသည္ YBS လိုင္းကားမ်ား ေျပးဆြဲေနသည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအတုိင္း ျဖစ္ေနၿပီး အဆုိပါကားမ်ား၏ မွတ္ပံုတင္ထားရွိမႈမွာ အငွားယာဥ္ မွတ္ပံုတင္သာ ျဖစ္ေနသည့္ အတြက္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအရ ညီညြတ္မႈမရွိသည့္ အတြက္ ယာယီ ရပ္တန္႕ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ကားမ်ားကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ ညီညြတ္ေအာင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္ စနစ္တက် ျပန္လည္ေျပးဆြဲႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေျပးဆြဲလ်က္ရွိေသာ တကၠစီယာဥ္ (၆၇၀၀၀)ေက်ာ္ရွိၿပီး အမ်ားစုမွာ ပုဂၢလိကပိုင္ တကၠစီယာဥ္ အမ်ားစုျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီပိုင္တကၠစီ ယာဥ္ အနည္းစုျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment