အသက္ ၆၅ ႏွစ္ရွိ အဘြားအုိက ၾကင္ယာေတာ္အလုိရွိဟု ေၾကာ္ျငာခဲ့၊ တစ္လအတြင္း ၾကင္ယာေတာ္ ရရွိ

ထုိင္းႏုိင္ငံ၊ အူဘြန္ရခ်ဌာနီေန အသက္ ၆၅ ႏွစ္ရွိ အဘြားအုိတစ္ေယာက္က ၄င္း၏ ေနအိမ္ၿခံစည္း႐ုိးတြင္ ၾကင္ယာေတာ္ အမ်ဳိးသား အလုိရွိသည္ဟု ေၾကာ္ျငာ ဆုိင္းဘုတ္ တင္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ တစ္လအတြင္း ၾကင္ယာေတာ္ ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဘြားအုိက အသက္အရြယ္ေဖာ္ျပထားကာ ၾကင္ယာေတာ္ အမ်ဳိးသား အလုိရွိသည္ဟု ေၾကာ္ျငာဆုိင္းဘုတ္ တင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

 

Credit - SAW

The Ladies News

Vote: 
Average: 5 (1 vote)

Add new comment