၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ေဆာ္ဒီအမ်ဳိးသမီးမ်ား အားကစားၿပိဳင္ကြင္းမ်ားထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင္႔ရေတာ႔မည္

ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယား ႏိုင္ငံသည္ လာမည္႔ႏွစ္ အေစာပိုင္းတြင္ ၄င္းတို႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အားကစားၿပိဳင္ကြင္း ၃ ခု၌ က်င္းပမည္႔ အားကစားပြဲမ်ားသို႔ အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ အေနျဖင္႔ ခြင္႔ျပဳေတာ႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေထြေထြ အားကစား အာဏာပိုင္အဖြဲ႕က ေၾကညာခ်က္တစ္ခုထဲတြင္ ေျပာဆိုထားသည္။
 
ဂ်က္ဒါ႔ဟ္၊ ဒမ္မမ္ ႏွင္႔ ရီယာ႔ဒ္ၿမိဳ႕ရွိ အားကစားကြင္းမ်ားတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္း၌ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေနထိုင္သြားလာရန္ ေနရာမ်ားကို ျပင္ဆင္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္ ေဆာ္ဒီသတင္း ေအဂ်င္စီက တနဂၤေႏြေန႔ ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ေျပာဆိုလိုက္သည္။
 
လာမည္႔ႏွစ္ ဇြန္လမွစတင္ကာ ကမာၻ႔တစ္ခုတည္းေသာ အမ်ဳိးသမီး ကားေမာင္းခြင္႔ကို ပိတ္ပင္ထားသည္႔ စနစ္ကို အဆံုးသတ္လိုက္ၿပီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို ကားေမာင္းႏွင္ခြင္႔ ျပဳေတာ႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာ္ဒီအစိုးရက လြန္ခဲ႔ေသာ လတြင္ ေၾကညာထားသည္။
 
ေဆာ္ဒီအိမ္ေရွ႕မင္းသား မိုဟာမက္ဘင္ ေဆာ္လ္မန္၏ ၂၀၃၀ အတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္သည္ အမ်ုဳိးသမီး မ်ား၏ အခန္းက႑ကို ကန္႔သတ္ထားေသာ ဆြန္နီအစၥလာမ္တို႔၏ တင္းက်ပ္ၿပီး ေရွးရိုးစြဲ စနစ္ကို အသြင္ေျပာင္းကာ ေဆာ္ဒီအာေရးဘီးယား ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ေရွးရိုးစြဲ လူေနမႈပံုစံမ်ားကို ပြင္႔လင္းမႈရွိေစရန္ ႏွင္႔ ေရနံမွ စီးပြားေရးရွာေဖြေနရမႈကို ေျပာင္းလဲရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထား လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္သည္။
 
Reuters
ဘာသာျပန္ဆိုသူ - မစ္ကီ
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment