ဘ႑ာေငြ လ်ာထားခ်က္ တင္သြင္းရာတြင္ အခ်ိန္မီေပးပို႔ႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုအား ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ဆုံးျဖတ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးမွ ႏွစ္စဥ္ဘ႑ာေရး ႏွစ္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္ပါ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုခ်င္း အေသးစိတ္ တြက္ခ်က္မႈစာရင္း (Detailed Estimate) ႏွင့္ (Drawing) မ်ားကို ဘ႑ာေငြ လ်ာထားခ်က္ တင္သြင္းျခင္းႏွင့္အတူ ျပည္သူ႕ေငြ စာရင္း ေကာ္မတီသို႕ အခ်ိန္မီေပးပို႕ႏိုင္ရန္ အတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသ ႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအသီးသီးသို႔ ညႊန္ၾကားတိုက္တြန္း ေပးရန္ အဆိုအား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။
 
ယင္းအဆိုကို ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီ အဖြဲ႕၀င္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမိုးျမင့္က တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ကန္႕ကြက္သူမရွိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
“တစ္ပတ္ေလာက္အထိကုိ မေရာက္လာေသးဘူး။ အေသးစိပ္စာရင္းေတြ။ ဒါေၾကာင့္ တြက္ရတဲ့ေနရာမွာ နည္းနည္း အေသးစိပ္မက်ဘူး။ ေယဘုယ် ဆန္တဲ့ စစ္ေဆးမႈပဲ လုပ္ႏိုင္တာေပါ့။ ရန္ကုန္တိုင္း ဘတ္ဂ်က္မွာ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း သုံးစြဲတဲ့ ေငြလုံးေငြရင္းနဲ႔ သုံးစြဲေနတဲ့ တံတားတည္ေဆာက္တဲ့ ကိစၥမ်ိဳးေတြ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဘီလီယံနဲ႔ ခ်ီသုံးစြဲတဲ့ စီမံကိန္းေတြမွာ စစ္တဲ့ေနရာမွာ အေသးစိပ္မသိတဲ့အတြက္ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေလာက္ပဲ စစ္လုိက္ရေတာ့ ရာနဲ႕ခ်ီၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ နစ္နာလိမ့္မယ္လို႔ ထင္ျမင္မိတယ္” ဟု ဦးမိုးျမင့္က မီဒီယာမ်ားသို႔ ေျပာသည္။
 
ျပည္သူ႕ေငြစာရင္း ေကာ္မတီက တင္သြင္းသည့္အဆို ေအာင္ျမင္ခဲ့ မည္ဆိုပါက ျပည္သူ႕အတြက္ ဘီလီယံေပါင္း မ်ားစြာ ထပ္မံေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္လွ်င္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားကို ယခုထက္ပိုမို အစားထိုး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးမိုးျမင့္က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment