တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ ျဖန္႔ေဝသူမ်ားအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္

ျမန္မာႏို္င္ငံ တစ္ဝွမ္းရွိ ျပည္သူမ်ားထံသို႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ မက္ေဆ့မ်ား (Message) ၊ ေဖ့ဘုတ္စ္မ်ား (Facebook) ၊ မက္ဆင္ဂ်ာမ်ား (Messenger) မွ တစ္ဆင့္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဆိုသည့္ သတိေပး ေသြးထိုး လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျဖန္႔ေဝေနျခင္းမ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္ ယင္းသုိ႔ ျပည္သူမ်ား အထိတ္တလန္႔ျဖစ္ေအာင္ ျပဳမႈလုပ္ေဆာင္ သူမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီက သတင္းထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည္။
 
ယင္းအျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆိုသည့္ သတင္းၾကားသိခ်ိန္မွ စတင္ၿပီး အမ်ားျပည္သူမ်ားသို႔ သတိေပး ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားကာ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း အေလးထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းလည္း သိရသည္။
 
တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေသြးထုိးလံႈ႕ေဆာ္သည့္ သတင္းမ်ား ျဖန္႔ေ၀ျခင္းမ်ား ရွိပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းဆုိင္ရာသုိ႔ ဆက္သြယ္ သတင္းေပးၾကရန္ႏွင့္ ယင္းသုိ႔ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကုိလည္း ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။
 
Ref : သတင္းထုတ္ျပန္ေရးေကာ္မတီ
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment