စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္မွစ၍ အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦး ႐ုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ေလးဆူ (၂၁) ဌာနသုိ႔ ေဒသစာရီ လွည့္လည္ပူေဇာ္ခံမည္

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း ေညာင္ေရႊ ၿမိဳ႕နယ္ အင္းေလးေဒသရွိ ေဖာင္ေတာ္ဦး ကုိယ္ပြားေတာ္ေလးဆူသည္ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ နံနက္ ၅ နာရီမွစ၍ နမ့္ဟူးေက်းရြာရွိ ရတနာစံေက်ာင္းေတာ္မွ အင္းေလးေဒသ (၂၁) ဌာနသုိ႔ ေဒသစာရီ လွည့္လည္ ပူေဇာ္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခဲြ ဝန္းက်င္၌္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ ေဖာင္ေတာ္ဆိပ္ကမ္းသုိ႔ ၾကြေရာက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဖာင္ေတာ္ဦး႐ုပ္ရွင္ေတာ္ျမတ္ ကုိယ္ပြားေတာ္ေလးဆူသည္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ရွိ အ႒ဒိသာဓမၼဝိဟာရ ေက်ာင္းေတာ္ႀကီးတြင္ စက္တင္ဘာ ၂၇ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ သုံးရက္သုံးည တုိင္တုိင္ ကိန္းဝပ္ပူေဇာ္ခံမည္ ျဖစ္သည္။

ေဖာင္ေတာ္ဦးကုိယ္ပြား ေတာ္ေလးဆူ ၾကြခ်ီေတာ္မူမည့္ ေရလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ကုိ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခဲြေရးဦးစီးဌာနက စက္တင္ဘာ ၃ ရက္၌ ဒုိက္ပင္၊ ေဗဒါပင္၊ ေရေမွာ္ပင္စေသာ အမိႈက္သ႐ုိက္မ်ား ပိတ္ဆုိ႔မႈမရွိေစရန္ ႀကိဳတင္ရွင္းလင္းၿပီး ေျချဖင့္ေလွာ္ခတ္မည့္ ေလွၿပိဳင္ပဲြမ်ားကုိ စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

The Ladies News

Vote: 
No votes yet

Add new comment