ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ျမန္မာႏုိင္ငံ ၾကြေရာက္လာမည့္ ရက္အား တရား၀င္ထုတ္ျပန္

ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ၾကြေရာက္လာမည့္ ရက္ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ကက္သလစ္သာသနာ၏ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္ ဘိုစ္က ယေန႔(ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္)တြင္ RVA သတင္းဌာန ေဖ့စ္ဘြတ္ စာမ်က္ႏွာမွ တဆင့္ ေၾကညာလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္အေနျဖင့္ အိႏိၵယႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ သြားမည္ခရီးစဥ္အစား ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ရန္ရွိေၾကာင္း သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာခ့ဲသည္။
 
အဆိုပါ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာျပီးေနာက္ ယေန႔တြင္ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္ ဘို ကိုယ္တိုင္ ယခုက့ဲသို႔ ေၾကညာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ကာဒီနယ္ခ်ားလ္ဘိုလ္က “ျမန္မာႏုိင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ၾကီးမ်ား အေနနဲ႔ ရဟန္းမင္းၾကီး သူေတာ္စင္ ဖရန္စစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ၊ၾကြေရာက္ လာမည္ ဟုေသာ သမိုင္း၀င္ခရီးစဥ္ သတင္းေကာင္ကို ၀မ္းသာ ၀မ္းေျမာက္စြာ ေၾကညာ လိုက္ပါတယ္။ ရဟန္းမင္းၾကီး အရွင္ သူေတာ္ျမတ္ရဲ႕ ၾကြလာေတာ္မႈျခင္းအားျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီး ခ်စ္ခင္ သဟာဇာတ ရွိျခင္းတို႔ဟာ လူသားမ်ားအၾကား တိုးပြားလာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင္ခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ အစိုးရက လိႈက္လွဲစြာ ဖိတ္ေခၚျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရဟန္းမင္းၾကီးဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အားလုံးကို ေတြ႔ဆုံရန္ အားလုံး အတြက္ၾကြလာျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။
 
အဆိုပါ ေၾကညာခ်က္တြင္ ရဟန္းမင္းၾကီး အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာ ၂၇ ရက္မွ ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ေလးရက္တာ ၾကြေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆိုထားသည္။
 
ကာဒီနယ္ခ်ားလ္ဘိုစ္က “သူ၏ၾကြလာျခင္းသည္ အေရအတြက္ နည္းပါး သည္ ကက္သလစ္ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ အတြက္လည္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အားငယ္တ့ဲ အသင္းေတာ္မ်ားကို ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ေလ့ ရွိသည့္အတုိင္း ရဟန္းမင္းၾကီး အရွင္သူေတာ္ျမတ္က သိုးထိန္းတပါးက သူ၏ သိုးစုမ်ားကို ၾကည့္႐ဴရန္ သြားေရာက္ျခင္း သက့ဲသို ၾကြေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္”ဟု မိန္႔ၾကားသည္။
 
ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္ အေနျဖင့္ ၾကြေရာက္သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လုပ္သားျပည္သူ လူငယ္ မ်ားေတြ႔ဆုံရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ရာ တြင္ မိန္႔ၾကားသြားသည္။
 
ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဖရန္စစ္သည္ သူ၏ သိမ္ေမြ႕နိမ့္ခ်ျခင္း၊ ဆင္းရဲသား မ်ားကို ခ်စ္ခင္ျခင္း၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားျခင္း၊ လ်စ္လ်ဴ႐ူခံရသူမ်ားကို အထူးဂ႐ုစိုက္ျခင္း တို႔အတြက္ လူအမ်ား၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ခံရသူျဖစ္သည္။ လူသားမ်ားအၾကား နားလည္မႈ တိုးပြားရန္အတြက္ အျခားေသာ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အၾကံဥာဏ္ကို ယူတတ္သူျဖစ္သည္။
 
စုိင္းဟန္
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment