အေျခခံပညာဖြဲ႕စည္းပုံ အသစ္ KG+12(KG+5+4+3) အရ မသင္မေနရ ဘာသာရပ္မ်ား၊ ေရြးခ်ယ္သင္ယူရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ား ရွိလာမည္

အေျခခံပညာ ဖြဲ႔စည္းပံုသစ္ KG+12(KG+5+4+3) အရ အေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင့္တြင္ အတန္း(၃) တန္း ျဖစ္လာမည္ျဖစ္သျဖင့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း အညႊန္းေဘာင္သစ္ႏွင့္အညီ မသင္မေနရ ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ ေရြးခ်ယ္သင္ယူရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းေပၚမူတည္ၿပီး လက္ရွိ ဘာသာတြဲစနစ္ကို လိုအပ္သလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု-ဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
 
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ မိုးေမာက္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဦးဝင္းေအာင္ က (၄)တန္းႏွင့္ (၈)တန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္သာ အတန္းတင္ စာေမးပြဲစစ္ရန္၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ားကို အေျခခံပညာတြင္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနၾက ေသာ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီး မ်ားကို တာဝန္ေပးရန္၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေမးခြန္း ဘာသာတြဲ (၈)တြဲမွ မလိုအပ္ေသာ ဘာသာတြဲမ်ားကို ျဖဳတ္သိမ္းရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိေမးျမန္းမႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ဒု၀န္ႀကီးက ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ အေျခခံပညာဖြဲ႔စည္းပံုသစ္ (KG+12) စနစ္ကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ အေကာင္အထည္ ေဖာ္လ်က္ရွိရာ သင္ရိုးသစ္မ်ား၊ သင္ၾကား နည္းသစ္မ်ားႏွင့္ စစ္ေဆး အကဲျဖတ္သည့္ စနစ္သစ္မ်ားကို ဆက္လက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ သြားရမည္ ျဖစ္သည့္ အတြက္ Grade-5 ႏွင့္ Grade-9 စာေမးပြဲမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ စစ္ေဆးသည့္ ေက်ာင္းစစ္အတန္းတင္ စာေမးပြဲမ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးရန္ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ အစီအစဥ္ မရွိေသးေၾကာင္းလည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။
 
ထို႕အတူ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ကို ရည္ရြယ္ၿပီး စစ္ေဆးသည့္ စာေမးပြဲျဖစ္သည့္အတြက္ ၎စာေမးပြဲမ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ သင္ၿပီး ကိုယ္တုိင္ ေမးခြန္းျပဳစု စစ္ေဆးျခင္းထက္ ယခုလက္ရွိ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ စနစ္သည္ ပိုပိုေကာင္းမြန္သည့္ အတြက္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲေမးခြန္းမ်ားကို အေျခခံပညာအဆင့္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနၾကသည့္ ဆရာႀကီး၊ ဆရာမႀကီးမ်ားကို တာဝန္ေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိေၾကာင္းလည္း ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။
 
အေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား ေရြးခ်ယ္သင္ ယူႏိုင္ရန္ ဘာသာတြဲ(၈)တြဲ သတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း အေျခခံပညာ အထက္တန္းအဆင့္၏ ဒသမတန္း ေက်ာင္းသား/သူမ်ား အမွန္တကယ္ သင္ယူလ်က္ရွိသည့္ ဘာသာတြဲမ်ားအတြက္ ေမးခြန္းကိုသာ ျပဳစုစစ္ေဆးျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ မလိုအပ္သည့္ ဘာသာတြဲမ်ားဟု သတ္မွတ္၍ မရေၾကာင္းလည္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
ေဇာ္မင္းထြန္း
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment