ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ၁၉ ေနရာတြင္ NLD က ၉ ေနရာ အႏုိင္ရ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက ၉ ေနရာ အႏုိင္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
 
ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ငါးဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ သံုးဦးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦး ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။
 
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးေနေက်ာ္ (ဒဂံုၿမဳိ႕သစ္(အေရွ႕ပုိင္း) ၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)၊ ဦး၀င္းမင္း (လိႈင္သာယာၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)၊ ဦးျမစိန္ (ဒဂံုၿမဳိ႕သစ္-ဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)၊ ဦးေက်ာ္ေဆြ၀င္း (ေကာ့မွဴးၿမဳိ႕နယ္၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး)၊ ဦးညြန္႔ေအာင္ (မံုရြာၿမဳိ႕နယ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး) တုိ႔က အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။
 
အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးဘြဲခိန္း (အမွတ္ ၃ မဲဆႏၵနယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္)၊ ေဒၚစန္းစန္းျမင့္ (မဲဆႏၵနယ္ ၄ ၊ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး )၊ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ (မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၆၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး) တုိ႔က လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေညာင္ေရႊၿမဳိ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၁ တြင္လည္း အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဦးခင္ေမာင္၀င္းက လည္းေကာင္း ေရြးေကာက္ခံကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။
 
က်န္လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီက ေျခာက္ေနရာ၊ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးပါတီက ႏွစ္ေနရာ၊ ရခုိင္အမ်ဳိးသားပါတီက တစ္ေနရာ၊ လူမ်ဳိးေပါင္းစံု ဒီမုိကေရစီပါတီ (ကယားျပည္နယ္)က တစ္ေနရာ တုိ႔ အသီးသီး ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။
 
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၁ ရက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ကုိးေနရာ၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ သံုးေနရာႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး (သုိ႔) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ခုနစ္ေနရာ စုစုေပါင္း ၁၉ ေနရာအတြက္ ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၈၇ ဦးႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ခုနစ္ဦး၊ ေပါင္း ၉၄ ဦး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment