ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ား ေျဖၾကားေပးႏုိင္သည့္ A.I (အသိဥာဏ္တူ) app ကုိ Clinc ကုမၸဏီ ထုတ္လုပ္

မစၥတာ ေဂ်ဆင္မားစ္သည္ မီခ်ီဂန္ တကၠသုိလ္မွ ကြန္ပ်ဴတာ သိပၸံပါေမာကၡ အာဖရိကန္ အေမရိကန္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး နည္းပညာ ကုမၸဏီတစ္ခု တည္ေထာင္ထားသူလည္း ျဖစ္သည္။ ယင္း၏ ကုမၸဏီ Clinc က ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကုိ အသံထြက္ ေျဖၾကားေပးႏုိင္သည့္ A.I (အသိဥာဏ္တူ) App ကုိ ထုတ္လုပ္ထားၿပီး ထုိ App က “ကူညီတတ္သည့္ ေကာ့ေကးရွန္းမိန္းကေလး” တစ္ဦးအသံျဖင့္ ေျဖၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္သည္။ တျဖည္းျဖည္း က်ယ္ျပန္ပလာေနသည့္ စကားေျပာ A.I ေစ်းကြက္တြင္ Clinc ကလည္း အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထုိနယ္ပယ္၌ Apple ၏ iPhone မ်ားတြင္ ပါ၀င္ေသာ Siri ၊ Amazon ၏ Echo တြင္ ပါ၀င္ေသာ Alexa တုိ႔အျပင္ အျခားနည္းပညာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကလည္း ၀င္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ ထုိစနစ္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳမည့္ အသံ ေရြးခ်ယ္ျခင္းမွာ အေရးပါၿပီး အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အျမင္ကုိ သက္ေရာက္ႏုိင္သည္။
 
စီးပြားေရးအရ ေအာင္ျမင္ရန္ လုိအပ္ခ်ိန္တြင္ ပံုစံေဟာင္းအတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ စြန္႔စားရသည့္ ပံုစံသစ္ တီထြင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ၾကား မည္သည္ကုိ ေရြးခ်ယ္ရမည္နည္း ဆုိသည့္ ေမးခြန္းကုိ ကုမၸဏီမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး အမ်ားစုက ပံုစံေဟာင္းနည္းလမ္းကုိ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ ဥပမာ မုိက္က႐ုိေဆာ့ဖ္၏ Cortana စနစ္တြင္ သံုးထားေသာ အသံမွာ Halo ဂိမ္းမွ အမ်ဳိးသမီး ဇာတ္ေကာင္တစ္ဦး၏ အသံျဖစ္သည္။ မုိက္က႐ုိေဆာ့ဖ္မွ အႀကီးတန္းအရာရွိ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဒါ႐က္ေကာ္နယ္က “Cortana အတြက္ သုေတသနလုပ္တုန္းက အမ်ဳိးသားနဲ႔ အမ်ဳိးသမီး နွစ္မ်ဳိးလံုးက သူတုိ႔ရဲ႕ ကုိယ္ေရး လက္ေထာက္အျဖစ္ ငယ္ရြယ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးအသံကုိ ပုိႀကဳိက္တာ ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္အတြင္း ဂူဂဲလ္က မိတ္ဆက္ခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္သစ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ Google Assistant စနစ္တြင္လည္း ပညာတတ္ အမ်ဳိးသမီးငယ္တစ္ဦး၏ အသံကုိ အသံုးျပဳထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ စကားေျပာေနသူမွာ ကြန္ပ်ဴတာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိေစလုိပါက အမ်ဳိးသားအသံ အသံုးျပဳျခင္းက ပုိမုိထိေရာက္မႈရွိသည္။ IBM ကုမၸဏီ၏ Watson စနစ္ကုိ ႐ုပ္သံေၾကာ္ျငာတစ္ခုတြင္ အဆုိေတာ္ ေဘာ့ဒုိင္လန္ႏွင့္ စကားေျပာသည့္အခါ အမ်ဳိးသားအသံကုိ အသံုးျပဳခဲ့သည္။ Watson စနစ္ဟာ အမ်ဳိးသမီးအသံျဖင့္ အသံုးျပဳ စမ္းသပ္ၾကည့္သည့္အခါ ကြန္ပ်ဴတာက စကားေျပာေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အလြယ္တကူ ခြဲျခားႏုိင္ျခင္းမရွိခဲ့ဟု ေဂ်ာ္ရီယာနည္းပညာ တကၠသုိလ္မွ ပါေမာကၡ အေရွာ့ဂ်ဳိးလ္က ေျပာၾကားသည္။ သုိ႔ေသာ္ Watson တြင္ အမ်ဳိးသား အသံ အသံုးျပဳမႈမွာ ရွားပါးျဖစ္စဥ္တစ္ခုသာ ျဖစ္ၿပီး Amazon ၏ A.I စနစ္တြင္လည္း အမ်ဳိးသမီးအသံကုိသာ အသံုးျပဳထားသည္။
 
A.I စနစ္မ်ားအတြက္ အသံေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေဒသဆုိင္ရာ အေျခအေနမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္လည္း လုိအပ္သည္။ မုိက္က႐ုိေဆာ့ဖ္၏ Costana စနစ္တြင္ အသံုးျပဳသည့္ ႏုိင္ငံအလုိက္ ေလယူေလသိမ္းႏွင့္ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပင္သစ္ ယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးသည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံအတြင္း ၀င္ေရာက္သြားပါက A.I လမ္းညႊန္စနစ္သည္ ဂ်ာမနီၿမဳိ႕အမည္မ်ားအား ဂ်ာမနီအသံထြက္အတုိင္း မွန္ကန္စြာ ေျပာၾကားသည့္ အစား ျပင္သစ္ေလသံျဖင့္ ေျပာဆုိျခင္းျဖင့္ ရင္းႏွီးမႈရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးသည္။ ေဒသအလုိက္ ေလသံ ေျပာင္းလဲျခင္းကုိ Siri စနစ္တြင္လည္း ထည့္သြင္းထားၿပီး အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ အုိင္ယာလန္၊ ေတာင္အာဖရိကႏွင့္ ၿဗိတိန္ ေလယူေလသိမ္းမ်ား ပါ၀င္သည္။
 
မစၥတာ ဒဂ်ဆင္မားစ္က ယင္း၏စနစ္တြင္ “လူမည္းအမ်ဳိးသားအသံ သံုးမယ္ဆုိရင္ စိတ္၀င္စားစရာ ေကာင္းေပမယ့္ ရလဒ္ကြဲျပားမႈေတြ ရွိႏုိင္ပါတယ္။ အရင္ဆံုး app ေတြ ေရာင္းရဖုိ႔ လုိပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။ ယင္းက ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ A.I အသံမ်ား အသံုးျပဳရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ ေအာင္ျမင္မႈရွိထားရန္ လုိသည္ဟု ဆုိသည္။ “အသံုးျပဳသူေတြက မတူညီတဲ့ အသံနဲ႔ ပံုစံေတြ စမ္းသံုးဖုိ႔ ဆႏၵရွိေပမယ့္ ကုမၸဏီေတြက ေရွး႐ုိးဆန္ေနတယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္” ဟု မစၥတာမားစ္က ေျပာၾကားသည္။
 
KHTun
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment