ဂ်ပန္မီးရထားမ်ားႏွင့္ ရထားလမ္းမ်ားတြင္ အလုိအေလ်ာက္ အရွိန္ထိန္း ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္

ဂ်ပန္မီးရထား အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက ႏုိင္ငံအတြင္း ေျပးဆြဲလ်က္ရွိသည့္ မီးရထားမ်ားႏွင့္ မီးရထားလမ္းပုိင္းမ်ားတြင္ အလုိအေလ်ာက္ အရွိန္ထိန္းစနစ္တစ္ခု တပ္ဆင္ထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရထားအရွိန္ကုိ အလုိအေလ်ာက္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ စနစ္သည္ မီးရထားသံလမ္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ခုတ္ေမာင္း ေျပးဆြဲလ်က္ရွိသည့္ ရထား၏အရွိန္ကုိ တုိင္းတာႏုိင္ၿပီး အရွိန္ေလ်ာ့သြားေစရန္ အားေပ်ာ့ေသာ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားကုိ ေပးပုိ႔ႏုိင္သည္။ မီးရထား၏အရွိန္သည္ ကန္႔သတ္ခ်က္ကုိ ေက်ာ္လြန္ေမာင္းႏွင္ပါက အရွိန္ကုိ အလုိအေလ်ာက္ ေလ်ာ့က် သြားေစမည္ျဖစ္သည္။

၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အေနာက္ပုိင္းေဒသ၌ မီးရထားတစ္စင္း အရွိန္လြန္ကာ လမ္းေခ်ာ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁ဝ၇ ဦးေသဆုံးခဲ့သည့္ ျဖစ္ရပ္ဆုိး ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္အစုိးရက ယင္းစနစ္ကုိ စတင္တီထြင္ရန္ မီးရထားအင္ဂ်င္နီယာမ်ားအား တုိက္တြန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါစနစ္ကုိ ယခုႏွစ္မတ္လမတုိင္မီ လုိအပ္ေသာ ရထားလမ္းပုိင္းမ်ားတြင္ တပ္ဆင္ထားခဲ့သည္။ မီးရထား ကုမၸဏီမ်ားအား မီးရထားမ်ား တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေရးေပၚ အရွိန္ထိန္းစနစ္မ်ား တပ္ဆင္ထားရန္ တုိက္တြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အလိုအေလ်ာက္ အရွိန္ထိန္း စနစ္ပါရွိသည့္ မီးရထားသည္ အေၾကာင္း တစ္ခုခုေၾကာင့္ မီးရထားေမာင္းသူက စက္ေခါင္းကုိ တစ္မိနစ္ၾကာ ေမာင္းႏွင္မႈ မရွိခဲ့လွ်င္ အလုိအေလ်ာက္ ရပ္တန္႔သြားမည္ ျဖစ္သည္။ မီးရထားမ်ားတြင္ အလုိအေလ်ာက္ အရွိန္ထိန္းစနစ္ မ်ားတပ္ဆင္မႈကုိ ဇြန္လက တပ္ဆင္ၿပီးေၾကာင္း သိရသည္။

 

အင္န္အိတ္ခ်္ေက

The Ladies News

Vote: 
No votes yet

Add new comment