စားသံုးဆီအတြင္း ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားထည့္သြင္းေရာင္းခ်မႈမ်ားကုိ စစ္ေဆးအေရးယူသြားမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ စားသုံးဆီမ်ားအတြင္းသို႔ ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ား ထည့္သြင္း ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားကို စစ္ေဆးအေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။
 
“ဒါကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ပညာေပးရင္းနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္။ ဘယ္သူ႔ကိုမွ တားဂတ္ထားတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ပစၥည္းအရည္အေသြး ည့ံဖ်င္းတယ္။ အႏၲရာယ္ရွိတယ္ဆိုရင္ေတာ့ တားဆီးဖို႔က ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ
တာဝန္ရွိတယ္” ဟု စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္က ေျပာသည္။
 
လက္ရွိ ျပည္တြင္း၌ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည့္ စားအုန္းဆီ၊ ဝါေစ့ဆီ၊ ေနၾကာဆီႏွင့္ အျခားဆီမ်ားတြင္ ဓာတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အနံမ်ားထည့္သြင္းကာ ပဲဆီ၊ ႏွမ္းဆီအျဖစ္ ေရာင္းခ်မႈမ်ားကို ေတြ႔ရွိပါက စားသုံးသူ ကာကြယ္ေရးအရ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
 
“ကြ်န္ေတာ္တို႔ စက္ပိုင္ေတြကေန ကိုယ့္ရဲ႕ပစၥည္းအရည္အေသြးကို ကိုယ္တိုင္ထိန္းမွရမယ္။ ကိုယ့္ကိုတိုင္ကေနၿပီးေတာ့ ဒါေတြလုပ္လို႔ ထိခိုက္ေနတာကို သိရက္နဲ႔ Chemicalကို မလုပ္ၾကနဲ႔။ သူမ်ား လုပ္ေနတာကို ေတြ႔ရင္လည္း ကိုယ့္အသင္းကို အျမန္ဆုံး အေၾကာင္းၾကားရမယ္။ ဒါမွ မွန္ကန္တ့ဲ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ လ်င္ျမန္စြာ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးခင္စိုးက ေျပာသည္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးေမာင္ေမာင္စိုးကလည္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲျပသ၁နာမ်ားကို ညည္းတြားေနမည့္အစား အဆုိပါ အခက္အခဲျပသ၁နာမ်ားအား မည္သို႔ရင္ဆိုင္ ေက်ာ္လႊားမည္ဆိုသည့္ အႀကံဳျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း တင္ျပသင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
 
လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ စားသုံးဆီမ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္းႏွင့္ ပဲဆီ၊ ႏွမ္းဆီမ်ား ကို ဓါတုေဗဒပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အနံ႔ထည့္သြင္း၍ ေရာင္းခ်ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ ဆီစက္ပိုင္ရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေစ်းကြက္အတြင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈမရွိဘဲ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းေနရေၾကာင္း သိရသည္။
 
MMK
The Ladies News
 

Vote: 
No votes yet

Add new comment