၂၀၂၀ အုိလံပစ္ ဂ်ပန္ ၾကယ္မုိးရြာမည္

လာမည့္ ၂၀၂၀ တုိက်ဳိတြင္ က်င္းပမည့္ ကမၻာ႔အုိလံပစ္ပြဲတြင္ ၾကယ္မုိးဖန္တီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Star - ALE အမည္ရ ဂ်ပန္စြန္႔ဦးတီထြင္ကုမၸဏီက ဆုိသည္။ အဆုိပါ စကုိင္းကင္းဗတ္အမည္ရွိ ၾကယ္မုိးရြာခ်ေနစဥ္ လင္းလက္ေတာက္ပေနမည္ျဖစ္ရာ ယင္းပြဲကုိ ပြဲေတာ္က်င္းပရာေနရာမွ မုိင္ ၁၂၀ ေက်ာ္ ကြာေ၀းသည့္ ေဒသမ်ားကပင္ ျမင္ႏုိင္မည္ဟု ဆုိသည္။ ယင္းသုိ႔ၾကယ္မုိးရြာရန္ ေျမျပင္ေပၚတြင္ ဖန္တီးျခင္းမဟုတ္ဘဲ အာကာသအတြင္းမွ ရြာေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပြဲေတာ္က်င္းပရန္ အခ်န္လုိေသးေသာ္လည္း ကုမၸဏီအေနျဖင့္ Pyrotechnics အဆင့္ျမင့္နည္းပညာ တပ္ဆင္ထားသည့္ ၿဂိဳဟ္တုအငယ္စားေလးမ်ားကုိ လာမည့္ႏွစ္တြင္ လႊတ္တင္သြားမည္ဟု သိရသည္။ အဆုိပါ ၿဂဳိဟ္တုငယ္ေလးမာ်းက “ရင္းျမစ္ပစၥည္းမ်ား” အမည္ရ အထူးျပဳလုပ္ထားသည့္ အတံုး ငါးရာမွ တစ္ေထာင္ခန္႔ကုိ သယ္ေဆာင္သြားၿပီး အဆုိပါ အတံုးေလးမ်ား ကမၻာ႔ေလထုအတြင္း ျပန္၀င္လာပါက အလုိအေလ်ာက္ ေပါက္ကြဲသြားမည္ျဖစ္ရာ ၾကယ္မုိးအျဖစ္ ရြာခ်မည္ျဖစ္သည္။ “အတံုးအခဲငယ္ေလးေတြဟာ ကမၻာတစ္ပတ္ရဲ႕ သံုးပံုတစ္ပံုေလာက္ လွည့္သြားၿပီး ကမၻာ႔ ေလထုထဲ ျပန္၀င္မွာပါ။ ၿပီးရင္ ေလထုထဲမွာ ေပါက္ကြဲၿပီး ၾကယ္မုိးရြာမွာပါ” ဟု Star - ALE က ဆုိသည္။ ကမၻာအထက္ ၃၅ မုိင္မွ မုိင္ ၅၀ အျမင့္တြင္ အဆုိပါ အတံုးေလးမ်ား ေပါက္ကြဲမည္ျဖစ္ရာ မီး႐ွဴးမီးပန္းမုိးအျဖစ္ ရြာခ်မည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါျဖစ္စဥ္ကုိ ကမၻာ႔လူသား သန္း သံုးဆယ္ခန္႔က ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ၾကယ္မုိးတစ္ခုရြာရန္ ယန္းတစ္သန္း (ကန္ေဒၚလာ ၈၁၀၀) ကုန္က်ၿပီး အဆုိပါစရိတ္တြင္ ၿဂိဳဟ္တုငယ္မ်ား လႊတ္တင္ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္၊ မလႊတ္တင္မီ စမ္းသပ္ရသည့္ ကုန္က်စရိတ္တုိ႔ မပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။ မုိးအု႔ေနပါက ျပသ၁နာျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီအဆုိအရ ၾကယ္မုိးမ်ား မရြာခ်မီ အနည္းဆံုး မိနစ္ ၁၀၀ ခန္႔အကြာထိ အစီအစဥ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းႏုိင္သည္ဟု ဆုိသည္။ ယခုကဲ့သုိ႔ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ ပြဲက်င္းပသူမ်ားအေနျဖင့္ ပြဲေတာ္ဖြင့္ခ်ိန္ ၊ ပိတ္သိမ္းခ်ိန္တုိ႔ကုိ ရာသီဥတု သာယာခ်ိန္ကုိေရြး၍ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရႊန္းတင့္The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment