ေတာင္ႀကီးေဆးတကၠသုိလ္မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမည္ ေနာက္က် ပါက ေက်ာင္း၀င္ခြင့္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္မည္

ေတာင္ႀကီးေဆးတကၠသုိလ္၏ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္ကို ယခုလ ၇ ရက္ေန႔မွ ၂၉
ရက္ေန႔အထိ လက္ခံေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္က်ပါက ေက်ာင္း၀င္ခြင့္စာရင္းမွ
ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ႀကီးေဆးတကၠသိုလ္၏ ပထမႏွစ္ဘြဲ႔ႀကိဳသင္တန္းမ်ားကို ယခုႏွစ္တြင္
ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းအပ္ခ်ိန္ကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၇
ရက္ေန႔မွ စတင္လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၉ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထား အပ္ႏွံရမည္
ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္က်မွ ေရာက္ရွိလာေသာ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈမ်ားကို လက္ခံမည္
မဟုတ္ဘဲ ေက်ာင္း၀င္ခြင့္စာရင္းမွ ပယ္ဖ်က္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဒီႏွစ္မွာ ကိုယ္ပိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေက်ာင္းသား ၂၀ နဲ႔ ၂၀၁၅ တကၠသိုလ္
၀င္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၃၀ ေလာက္ ၀င္ခြင့္ေပးမွာပါ။ လက္ရွိ
ေတာ့ ၁၃၀ ေက်ာ္ေလာက္ ၀င္ခြင့္ ရရွိထားပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိတဲ့
ေဒသက ေက်ာင္းသား စာရင္းေတြက မလာေသးပါဘူး” ဟု ေတာင္ႀကီး
ေဆးတကၠသိုလ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေတာင္ႀကီးေဆးတကၠသိုလ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ငါးခုေျမာက္ ေဆးတကၠသိုလ္
ျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အတြက္ ပထမဆံုးဖြင့္လွစ္ေသာ ေဆးတကၠသိုလ္ျဖစ္ၿပီး
ေအာက္တိုဘာလ ၃ ရက္ ေန႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္
ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

ေတာင္ႀကီးေဆးတကၠသိုလ္ကို ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး

အမ်ိဳးသား၊အမ်ိဳးသမီး ငါးထပ္ေက်ာင္းေဆာင္၊ Lecture Theatre ႏွစ္ခုပါ
သံုးထပ္စာသင္ေဆာင္၊ အရာထမ္းအိမ္ရာ ေလးခန္းတြဲေလးထပ္၊ ဧည့္ရိပ္သာ ၄
ခန္းတြဲ ၃ ထပ္၊ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ေနအိမ္ ႏွစ္ထပ္ႏွင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား
ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္တြင္ ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) (၂) ရန္ကုန္၊
မႏၱေလးေဆးတကၠသိုလ္၊ မေကြးေဆးတကၠသိုလ္၊ ေတာင္ႀကီးေဆးတကၠသိုလ္
စုစုေပါင္း ၅ ခုအထိ ရွိလာၿပီျဖစ္သည္။

သတင္း - သူရိယ
Photo - TYA
The Ladies News Journal

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment