၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ AGTI ပထမႏွစ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စတင္ေခၚယူ ၊ ယခုလ ၂၉ ရက္ေန႔ အထိ ေနာက္ဆံုးထားေလွ်ာက္ထားရမည္

၂၀၁၅-၁၆ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ AGTI ပထမႏွစ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို
စတင္ေခၚယူေနၿပီျဖစ္ၿပီး ယခုလ ၂၉ ရက္ေန႔ အထိ ေနာက္ဆံုးထား ေလွ်ာက္ထား
ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရနည္းပညာေကာလိပ္ (ေရႊဘို၊ ျမင္းျခံ၊ မိုးညႇင္း)၊ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ
(ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ေခ်ာက္၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ ၀ါးခယ္မ၊ သရက္၊ ေက်ာက္ဆည္၊
ဟားခါး၊ ပူတာအို၊ ခႏ္ၱီး၊ သံတြဲ၊ ဂန္႔ေဂါ၊ ကန္႔ဘလူ၊ မေကြး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ လက္ပံတန္း၊
ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ လပြတၱာ) စုစုေပါင္း ၂၂ ေက်ာင္းအတြက္
သင္တန္းသားမ်ားကို ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔မွစတင္ ၿပီး ၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ား
ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္မႈႏွင့္ သက္ေမြးပညာဦးစီးဌာနမွ ေၾကညာထားသည္။

“AGTI ေလွ်ာက္ထားခ်င္တဲ့ ေက်ာင္းသားေတြကို အမွတ္သတ္မွတ္ၿပီး ေခၚယူမွာ
မဟုတ္ပါဘူး။ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းရဲ႕ ေက်ာင္းသားလက္ခံႏိုင္မႈအေပၚ မူတည္ၿပီး
ေခၚယူတာျဖစ္ပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာနဲ႔ သခ်ၤာဘာ သာရပ္ႏွစ္ခု ရမွတ္ေပါင္း ၁၅၀
၀န္းက်င္ရရွိသူျဖစ္ဖို႔ေတာ့ လိုပါတယ္”  ဟု စက္မႈသက္ေမြးပညာဦးစီးဌာနမွ
တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရရွိသူမ်ားအနက္ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ၿပီး
သူမ်ား အပါအ၀င္ အစိုးရနည္းပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူ
မ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္းကို ထည့္သြင္းေၾကညာထားၿပီး သင္ၾကားေပး
မည့္ဘာသာရပ္မ်ားမွာ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ၊ အီလက္ထေရာနစ္အင္ဂ်င္နီယာ၊
လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားအင္ဂ်င္နီယာ၊ စက္မႈစြမ္းအား အင္ဂ်င္နီယာတို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

သင္တန္းကာလမွာ ၃ ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက ဒီပလိုမာေအာင္လက္မွတ္ကို
ခ်ီးျမႇင့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ၀န္ႀကီးဌာနမွ AGTI သင္တန္း
မ်ားကို ၂၀၁၄-၁၅ ပညာသင္ႏွစ္မွစတင္ၿပီး ခဲြျခားဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရ
သည္။

သတင္း - သူရိယ
The Ladies News Journal
 

Vote: 
No votes yet

Add new comment