မြန္ဂုိလီယားေဒသရွိ အစုိးရ လံုျခံဳေရးဂိတ္ ကို မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားသူ လူတစ္ရာ နီးပါးက တုိက္ခုိက္ခဲ့

ၿပီးခဲ့ေသာ တနဂၤေႏြေန႔က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ မြန္ဂိုလီးယားေဒသရွိ အစိုးရလံုျခံဳေရး
ဂိတ္ကို မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ထားေသာ လူ ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္က အၾကမ္းဖက္
တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းက့ဲသို႔ အၾကမ္းဖက္
တုိက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၃ ဦး ဒဏ္ရာရခဲ့သလို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ၁၁
စီးပ်က္စီးခဲ့ရေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုရ သတင္းဌာနမ်ား ကေဖာ္ျပၾကသည္။

အဆိုပါ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေသာ လူအုပ္မွာ လံုျခံဳေရးမ်ားကို
င႐ုတ္ေကာင္းရည္မ်ားသံုးကာ တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သလို
လူကိုေသေစေအာင္ တိုက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့
ေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ Ejin ေဒသ တုိက္ခိုက္ခံရမႈအတြက္ အေသးစိတ္ အေျခအေနမ်ားကို
တ႐ုတ္အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာဆုိျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း သတင္းမ်ားက
ဆုိသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ မြန္ဂုိလီယားေဒသမွာ ေဒသအတြင္း လံုျခံဳေရးတင္းက်ပ္မႈမ်ား၊
ေျမယာမ်ား စြန္႔လႊတ္ထြက္ေျပးရမႈမ်ား ႏွင့္ သတၱဳတြင္း ျပသ၁နာမ်ားေၾကာင့္
တ႐ုတ္အစိုးရထံ တုိင္တန္းမႈမ်ားရွိေနခဲ့ရာ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း မြန္ဂိုးလီးယား
ေဒသမွာ မတည္ၿငိမ္မူမ်ား ျဖစ္ေပၚေနခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵျပခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊
တ႐ုတ္အစိုးရမွာ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္း တရားမ၀င္ လယ္ယာမ်ားသိမ္းမႈ၊ လူဦးေရ
ျပသ၁နာမ်ား ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ
ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏွင့္ ရင္ဆုိင္မႈမ်ား ရွိေနခဲ့ရသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ တနဂၤေႏြေန႔က
မြန္ဂိုးလီယားေဒသရွိ တ႐ုတ္ လံုျခဳံေရးဂိတ္ တိုက္ခိုက္ခံရေသာ အျဖစ္အပ်က္မွာ
တည္ၿငိမ္မူမ်ား ရရွိရန္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီအစိုးရ၏
ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ား ဆုတ္ယုတ္ေနျခင္းကို ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္သလို မြန္ဂိုးလီးယားေဒသ
တည္ၿငိမ္မႈရွိရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိေနသည့္ အခ်က္ကို ျပသလိုက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း
သိရသည္။

သတင္း -ေဇာ္မင္းဦး
The Ladies News Journal

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment