တရားမ၀င္ သစ္ကုန္သြယ္မႈမ်ားက ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ေစ

တရားမ၀င္ သစ္ကုန္သြယ္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတုိ႔၏ ပုံရိပ္ကုိ ထိခိုက္ေၾကာင္း ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းထြန္းက ေျပာၾကားလုိက္သည္ ။

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဂရင္းအမရဟုိတယ္တြင္ စက္တင္ဘာလ ၂၄ ရက္ ၊ နံနက္ ၉ နာရီက ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ တုိ႔အၾကား သစ္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆက္စပ္ ပတ္သက္သူမ်ား ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးသည့္ အခမ္းအနား၌ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ ။

“ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ နယ္စပ္ေဒသေတြမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ တရားမ၀င္ သစ္ကုန္သြယ္မႈေတြဟာ ကမၻာ့အလယ္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံနဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံတုိ႔ရဲ႕ ပုံရိပ္ကုိ ထိခိုက္ေစပါတယ္။ တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ား ပ်က္စီး ျပဳန္းတီးျခင္းနဲ႔အတူ ဇီ၀မ်ိဳးစုံမ်ိဳးကဲြမ်ား ေလ်ာ့နည္း ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္းနဲ႔ ရာသီဥတု ေျပာင္း လဲျခင္း စတဲ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားနဲ႔ ေဒသခံျပည္သူမ်ားရဲ႕ လူမႈစီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဆုိးက်ိဳးမ်ားကုိ သက္ေရာက္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းထြန္းက ေျပာသည္ ။

အခမ္းအနားသုိ႔ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ ၀န္ႀကီၤးဌာနမွ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚသက္သက္ဇင္ႏွင့္ ဌာနဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ State Forestry Administration (SFA) မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ အဖဲြ႕၀င္မ်ား ၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံဆုိင္ရာ EU EFI နဲ႔ အဖဲြ႕အစည္း အသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ ။

MMK

The Ladies News Journal

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment