လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအရ ခြဲျခားမႈျဖစ္ေစသည့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းမႈရပ္တန္႔ေပးရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရသီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔တြင္ေတာင္းဆို

လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအရ ခြဲျခားမႈျဖစ္ေစသည့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းမႈရပ္တန္႔ေပးရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရသီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔တြင္ေတာင္းဆို

ျပည္သူမ်ားအၾကားတြင္ လူမ်ိဳးေရး။ ဘာသာေရးအရ ခြဲျခားမႈျဖစ္ေစသည့္ ဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္းမႈရပ္တန္႔ေပးရန္ႏွင့္ ျပ႒ာန္းၿပီး ဥပေဒမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးလိုလားသူ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားက ယေန႔က်ေရာက္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔တြင္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား အားလံုး ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံု တန္းတူညီမၽွစြာ ပါဝင္ခြင့္ရရွိၿပီး မိမိတို႔၏အျမင္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ရရွိႏိုင္မွသာ အားလံုးပါဝင္၍ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားကို ဖန္တီးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရအေနျဖင့္ အခ်က္ေလးခ်က္အား ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လည္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တိုက္ပြဲမ်ား ခ်က္ခ်င္းရပ္ရန္၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုမ်ား အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ရန္၊ ႏိုင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ ဒီမိုကေရစီပညာေရး လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံေနရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားအားလံုးအား ႁခြင္းခ်က္မရွိ လႊတ္ေပးရန္တို႔ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ အဆံုးသတ္အေနျဖင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား စိတ္ဝမ္းကြဲမႈ ျဖစ္ေပၚေစၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ လူမ်ိဳးဘာသာေရး ခြဲျခားဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ လႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို အစိုးရက ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ယေန႔ စက္တင္ဘာလ၂၁ ရက္ေန႔သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔အျဖစ္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွ သတ္မွတ္ထားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ မွစတင္ကာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ယခုႏွစ္အထိ ေလးႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။

 

မင္းဝႆန္

The Ladies News Journal

Vote: 
No votes yet

Add new comment