Local News

ျမစ္ဆံုစာခ်ဳပ္အား တစ္လအတြင္း ျပည္သူမ်ားကို ခ်ျပရန္ေတာင္ဆို

ျမစ္ဆံုစာခ်ဳပ္အား တစ္လအတြင္း ျပည္သူမ်ားကို ခ်ျပန္ႏွင့္ မိတၱဴကူးယူခြင့္ျပဳရန္ အစိုးရအား ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း အျပီးတိုင္ ဖ်က္သိမ္းေရး နိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကြန္ယက္မွ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

Pages