Health News

ကိုယ္၀န္ဖ်က္ခ်မႈေၾကာင့္ အေသအေပ်ာက္ အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ျမန္မာပါ၀င္

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တရား၀င္ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ခြင့္ မရွိသျဖင့္ တရားမ၀င္ ကုိယ္၀န္ဖ်က္ခ်ရန္ ႀကဳိးစားသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ထိခုိက္ဒဏ္ရာ ရရွိျခင္း၊ ေသဆံုးျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ကုိယ္၀န္ႏွင့္ သက္ဆုိင္သ

Pages