အာဏာႏွင့္ေငြမရွိလည္း မိမိတို႔၏စိတ္ေစတနာကို ျပည္သူယုံၾကည္ လက္ခံေအာင္ႀကိဳးပမ္းၿပီး ျပည္သူ၏အဆုံးအျဖတ္ကိုခံယူမည္

အာဏာႏွင့္ေငြရွိသည့္တိုင္ ျပည္သူကႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ မရွိသည့္အခါ လက္လႊတ္ရသည္လည္း ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသာဓကမ်ားကို သင္ခန္းစာ ယူၿပီး အာဏာမရွိ ေငြမရွိေသာ္လည္း မိမိတို႔ပါတီတြင္ရွိသည့္ စိတ္ေစတနာကို ျပည္သူမ်ား ယုံၾကည္လက္ခံေအာင္ႀကိဳးပမ္းၿပီး ျပည္သူ၏အဆုံးအျဖတ္က္ို ခံယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေကာင္းက်ဳိးေဆာင္ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္ သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာသည္။
 
ပဲခူးတိုင္းေဒသၾကီး၊ ေပါက္ေခါင္းၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုး၊ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီး၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီရံုး ဆင္ေပါင္ဝဲၿမိဳ႕၊ ျမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုး တို႕တြင္ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုေကာင္းက်ဳိးေဆာင္ ပါတီ၏ေခါင္းေဆာင္ သူရဦးေရႊမန္းႏွင့္ ပါတီမွ တာဝန္႐ွိပုဂၢဳိလ္မ်ား၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ယာယီစည္းရံုးေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ မေကြး တိုင္းေဒသႀကီး ယာယီစည္းရံုးေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ေပါက္ေခါင္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္၊ ဆင္ေပါင္ဝဲျမိဳ႕နယ္ တို႔မွ ယာယီစည္းရံုးေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ယင္းသို႕ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း UBPပါတီက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။
 
"မိမိတို႔ပါတီသည္ ပါတီသစ္ျဖစ္၍ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မွားယြင္းမႈ မရွိေသးပါေၾကာင္း၊ အျခားေသာသူမ်ားတြင္ မွားယြင္းမႈ လြဲမွားမႈ ရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔ကို သင္ခန္းစာရယူအသုံးျပဳႏိုင္လ်ွင္
ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊အာဏာရွိလ်ွင္လုပ္လို႔ရမည္၊ စည္းရံုးႏိုင္မည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ဟု အခ်ိဳ႕ကေျပာဆိုၾကပါေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အာဏာကိုစနစ္တက်အသုံးမျပဳႏိုင္သျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရသည့္ သာဓကမ်ားရွိေၾကာင္း၊” ဟု သူရဦးေရႊမန္းကေျပာသည္။
 
ထို႕အတူ ဆႏၵထက္သန္အားႀကီးျခင္း၊ ဝီရိယေရွ႕ထားၿပီးႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္ဇြဲအားမာန္ျဖင့္ ႀကိဳးစားျခင္း၊ အက်ိဳး အေၾကာင္း ဆင္ျခင္ သိျမင္ျခင္း၊ ဆႏၵ၊ဝီရိယ၊ စိတၱာ၊ဝီမံသာ ဟူသည့္ အဓိပတိတရားေလးပါးကို က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္လ်ွင္ မိမိတို႔ပါတီသည္ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳး ျပည္သူ႔အက်ိဳးကိုေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္ဟုလည္း သူရဦးေရႊမန္းက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment