ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံားကပ္လ်က္တြင္ ႏွစ္လမ္းသြား သံကူ ကြန္ကရစ္ တံတား အျမန္ဆံုးတည္ေဆာက္မည္

ဂုတ္တြင္း ယာယီေဘလီတံတား ႏွင့္အၿပိဳင္ နံေဘးတြင္ ႏွစ္လမ္းသြား သံကူကြန္ကရစ္ တံတား (၁)စင္းကို အျမန္ဆုံး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန က လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
 
ဂုတ္တြင္း တံတားအသစ္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးပါက လက္ရွိ အသုံးျပဳ ေနေသာ ယာယီေဘလီတံတားကို ျဖဳတ္သိမ္းသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
ပ်က္စီးသြားေသာ ဂုတ္တြင္း တံတားေဟာင္း၏ က်ိဳးသြားသည့္ သံကူ ကြန္ကရစ္ ယက္မမ်ား (RC Girder) အစားထိုးျခင္း ႏွင့္ ပ်က္စီး သြားေသာ တံတားတိုင္မ်ား (RC Pier and RC Top Beam) အသစ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္၍ ခိုင္မာေတာင့္ တင္းေသာ တံတားတစ္စင္း ရရွိလာမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဂုတ္တြင္း တံတားအသစ္(၁)စင္း တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ မူလ ဂုတ္တြင္း တံတားေဟာင္း (၁)စင္းအား ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ၿပီးစီးပါက ႏွစ္လမ္းသြား တံတား(၂)စင္း ရရွိလာမည္ျဖစ္ရာ အဓိက ကုန္သြယ္ေရး လမ္းမႀကီး ျဖစ္ေသာ မႏၲေလး - ေနာင္ခ်ိဳ - လား႐ႈိး - မူဆယ္ လမ္းမႀကီး ေပၚ ဂုတ္တြင္း တြင္ အသြား/အျပန္ အသုံးျပဳႏိုင္မည့္ (၄)လမ္းသြား သံကူ ကြန္ကရစ္တံတား အျဖစ္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ကုန္စည္မ်ား စီးဆင္း ျဖတ္သန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနက အသိေပးထားသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment