စာေပဩဇာအရွိန္အဝါ ျကီးမားေသာ စာေပပညာရွင္မ်ား၏ စာေပ လက္ရာမ်ားကို ျမန္မာစာ ျပ႒ဌာန္းစာအုပ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းရန္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္

ပညာေရးဝန္ျကီးဌာနအေနျဖင့္ အေျခခံပညာအဆင့္ ျမန္မာစာျပ႒ဌာန္း စာအုပ္မ်ားတြင္ စာဆိုေတာ္ျကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဆရာျကီး မင္းသုဝဏ္နွင့္ ဆရာေဇာ္ဂ်ီတို့၏ စာေပလက္ရာမ်ားနွင့္ စာေပျသဇာအရွိန္အဝါ ႀကီးမားေသာ အျခားစာေပ ပညာရွင္မ်ား၏ စာေပလက္ရာမ်ားကို အေျခခံ ပညာမူလတန္း၊ အလယ္တန္းနွင့္ အထက္တန္း ျမန္မာစာ ျပ႒ဌာန္းစာအုပ္မ်ားတြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ဌာန္းျပုစုျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေျကာင္းနွင့္ အမ်ိုးသား သင္ရိုးညွြန္းတမ္းေကာ္မတီ၏ ျကီးျကပ္ မႈျဖင့္ ဆက္လက္ျပီး စီစဉ္ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ျကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ျကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းျကီးက ၾသဂုတ္ ၂၂ရက္တြင္ေျပာသည္။
 
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ ေတာင္တြင္းျကီး မဲဆနၵနယ္မွ ဦးမင္းသိန္းက ဆရာျကီး မင္းသုဝဏ္နွင့္ ဆရာေဇာ္ဂ်ီတို့၏ စာေပ လက္ရာမ်ားနွင့္ စာေပဩဇာအရွိန္အဝါ ျကီးမားေသာ အျခားစာေပ ပညာရွင္မ်ား၏ စာေပလက္ရာမ်ားကို အေျခခံပညာ အလယ္တန္းနွင့္ အထက္တန္း ျမန္မာစာျပ႒ဌာန္း စာအုပ္မ်ား၌ ထည့္သြင္းျပ႒ဌာန္းရန္ အစီအစဉ္ ရွိ၊မရွိ ေမးျမန္းခဲ့မႈအား ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ပညာေရးဝန္ျကီးဌာနအေနျဖင့္ အေျခခံပညာအဆင့္ KG+12 သင္ရိုး သစ္၏ ဘာသာရပ္အလိုက္ သင္ရိုးညွြန္းတမ္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္သင္ရိုးညွြန္းတမ္း ေကာ္မတီ (Subject Wise Committee) မ်ားက ျပုစုျပီး အမ်ိုးသားသင္ရိုးညွြန္းတမ္း ေကာ္မတီ (National Curriculum Committee) ၏ အတည္ျပုခ်က္ကို ရယူေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္။
 
လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အေျခခံပညာ မူလတန္းအဆင့္ ပထမတန္း ျမန္မာစာ ဖတ္စာ၌ ဆရာျကီးမင္းသုဝဏ္၏ သေျပသီးေကာက္နွင့္ ျကာဆစ္ျကိုးကဗ်ာတို့ကိုလည္းေကာင္း၊ ဒုတိယတန္း ျမန္မာစာဖတ္စာ၌ ေရွြဥျသကဗ်ာကို လည္းေကာင္း၊ တတိယတန္း ျမန္မာစာ ဖတ္စာ၌ လယ္ေစာင့္တဲကဗ်ာကို လည္းေကာင္း၊ အေျခခံပညာ အလယ္တန္း အဆင့္တြင္ ဆ႒ဌမတန္းသင္ရိုးသစ္ျမန္မာစာ၌ ဆရာေဇာ္ဂ်ီ၏ ပိေတာက္မယ္ ကဗ်ာကို ထည့္သြင္း သင္ျကားေပးလ်က္ ရွိသည္။
 
အေျခခံပညာအထက္တန္း အဆင့္တြင္လည္း နဝမတန္းျမန္မာ ကဗ်ာ လက္ေရြးစင္၌ ဆရာေဇာ္ဂ်ီ၏ လွိုင္းကေလး သင္ကဗ်ာနွင့္ ျမန္မာ စကားေျပ၌ ဆရာျကီးမင္းသုဝဏ္၏ လူလည္း တစ္ေထြေရလည္း တစ္ျခား စကားေျပတို့ကို လည္းေကာင္း၊ ဒသမတန္းျမန္မာကဗ်ာ လက္ေရြးစင္၌ ဆရာေဇာ္ဂ်ီ၏ သင္ေသသြားေသာ္ ကဗ်ာကို လည္းေကာင္း ထည့္သြင္းျပ႒ဌာန္း သင္ျကားေပးလ်က္ ရွိေျကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။
 
The Ladies News
 

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment