တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အာရွ - ပစိဖိတ္ေဒသ ဆုိင္ရာ ဌာနအႀကီးအကဲ H.E. Mr. Raphael Nageli တုိ႔ ေတြ႕ဆံုကာ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား NCA လက္မွတ္ထုိးႏုိင္ရန္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ အျခားက

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ သည္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ အာရွ - ပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာဌာနအႀကီးအကဲ H.E. Mr. Raphael Nageli အား ဧၿပီ ၄ ရက္၊ မြန္းလြဲပုိင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုသည္။
 
အဆုိပါေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စုိးထြဋ္ႏွင့္တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ဆြစ္ဇာလန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ အာရွ - ပစိဖိတ္ေဒသဆုိင္ရာ ဌာနအႀကီးအကဲ ႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Tim Enderlin ႏွင့္တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
 
ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဒီမုိကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံက ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး ဆက္လက္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမည့္အေျခအေနမ်ား၊ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ဥပေဒ၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် အေသးအဖြဲ႕စည္းကမ္းခ်က္မ်ားမွအစ လုိက္နာရၿပီး စည္းကမ္းမလုိက္နာသူ၊ ဥပေဒ ခ်ိဳးေဖာက္သူမ်ားကုိလည္း သက္ညႇာမႈမရွိ အေရးယူရသည့္ တပ္မေတာ္အစဥ္အလာ ေကာင္းမ်ား၊ ျပည္တြင္းလက္္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းၿပီး ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အမွန္တကယ္ရရွိေစလုိသည့္ ေစတနာျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ တပ္မေတာ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေနမွစ၍ ပစ္ခတ္တုိက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေပးထားသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ရန္ အေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရး မ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္စဥ္မွန္မ်ားအား ႏုိင္ငံတကာမွ အမွန္အတုိင္းသိရွိရန္ လုိအပ္မႈအေျခအေနမ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment