ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈကို အဟန္႕အတားျဖစ္ေစၿပီး အစိုးရ၏ ပုံရိပ္ကိုက်ဆင္းေစေၾကာင္း ရခိုင္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေျပာ

ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား အတြက္ အစိုးရ၏ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစျပီးအစိုးရ၏ ပံုရိပ္ကို က်ဆင္းေစေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက မတ္လ ၂၁ ရက္တြင္ေျပာသည္။
 
ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လက္တေလာျဖစ္ပြားေနသည့္တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္ေနရေသာ မိသားစုမ်ားအား စနစ္က်ျပီး လက္ဝယ္ အေရာက္ ေထာက္ပံ့နိုင္ေရးညိွႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပုက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
 
ထို႕အတူ တိုက္ပြဲမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ မႈမ်ားေၾကာင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္ ေဒသခံမ်ား ဒုကၡမ်ားစြား ၾကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ား ခိုလွဳံေနရေသာ တိုက္ပြဲေရွာင္ စခန္မ်ားသို႔ စနစ္တက် ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ေရးၾကိဳး ပမ္းေဆာင္ရြက္ထားရွိေၾကာင္း ႏွင့္ ပိုမိုထိေရာက္ ေစရန္ အားလံုးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
 
အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုက္ပြဲေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား အတြက္ အစိုးရ ကေထာက္ပံ့ေနမွဳမ်ားကို ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ႏိုင္ ေရး၊ လုိအပ္ေသာ ေဆးဝါး မ်ား လံုေလာက္စြာရရွိေစေရး၊ ကာကြယ္ေဆး ထိုးႏွံေပးႏိုင္ေရး၊ သန္႔ရွင္းေသာ သံုးေရေသာက္ေရ ရရွိေရး၊ အိမ္ေထာင္စု သံုးပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေသာေစာင္၊ျခင္ေထာင္၊ အေႏြးထည္ လံုေလာက္စြာရရွိေစေရးစသည္တို့ကို တက္ေရာက္ လာၾကေသာဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားကေဆြးေႏြး တင္ျပၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္တို့ကညွိႏႈိင္းေပး ခဲ့ၾက သည္။
 
အစည္းအေဝးသို႔ ရခုိင္ျပည္နယ္ လံုျခံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီးဖုန္းတင့္၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ ဝန္ၾကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးနွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။
 
ထို႕အတူ ဒုတိယဝန္ၾကီး ဦးစိုးေအာင္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ လံုျခံဳေရး ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီးဖုန္းတင့္ နွင့္ အဖြဲ႕သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွဳ အကူ အညီမ်ား ေပးအပ္ လ်က္ရွိေသာ WFP, ICRC, IFRC ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းတာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ တိုက္ပြဲေရွာင္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား အတြက္ ေထာက္ပံ့မွဳမ်ားစနစ္တက် ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရးညွိႏွဳိင္း ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကေၾကာင္း လည္းသိရသည္။
 
The Ladies News

 

Vote: 
No votes yet

Add new comment